Reklam

Afyon Kocatepe Üniversitesine Personel Alımı

Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla üzere 47 sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

Afyon Kocatepe Üniversitesine Personel Alımı, faklı Meslek dalında  47 personel Alımı Yapılacaktır.

Afyon Kocatepe Üniversitesine Personel Alımı, Meslek Dalları Nelerdir?

Afyon Kocatepe Üniversitesine Personel Alımı

Afyon Kocatepe Üniversitesine Personel Alımı

Afyon Kocatepe Üniversitesine Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir? 

BAŞVURUDA ARANILAN ŞARTLAR:
1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
c) Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
d) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle
hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
e) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
f) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
g) 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel ve akıl hastalığı bulunmamak.
2- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen genel şartlar ile tabloda belirtilen özel şartların yanında ayrıca aşağıda belirtilen özel şartlar da
aranır:
a) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
b) Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş olanlarda; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket
etmesi nedeniyle, kuramlarınca sözleşmesi feshedilmemiş olmak.
c) Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş olanlarda, önceki sözleşme dönemi içinde (ilgili mevzuat
hükümlerinde belirlenen istisnalar hariç) sözleşmeyi tek taraflı fesih etmiş ise; fesih tarihinden itibaren bir (1) yıllık süreyi geçirmiş olmak.
3- Başvuracak adaylarda ilgili 2020 yılına ait KPSS puanları esas alınarak sıralama yapılacaktır. 2020 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans
mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların
başvurduğu pozisyonun KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.

Afyon Kocatepe Üniversitesine Personel Alımı, BAŞVURU SEKLİ VE YERİ 

Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) şahsen ve posta/kargo yolu ile başvuru
yapılabilecektir. (Posta yolu ile müracaatlarda, olası gecikmelerin dikkate alınmalıdır.)
4-B İş talep formu Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının aşağıda adresi belirtilen https://aku.edu.tr/ web sayfasında ki formlar kısmından
temin edilecektir.

Afyon Kocatepe Üniversitesine Personel Alımı, Başvuru Adresi; Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü/Gazlıgöl Yolu Üzeri
AFYONKARAHİSAR yapılacak olup, istenilen belgeler eksiksiz olarak teslim edilecektir. Eksik veya yanlış belge ile yapılan başvurular
geçersiz sayılacaktır.
Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece 1 (bir) tanesine müracaat edebilecektir. Birden fazla kadro için başvuran adayların müracaatı geçersiz
sayılacaktır.
İlan hakkında Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’ndan, 0 (272) 218 15 80 nolu telefondan bilgi alınabilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Afyon Kocatepe Üniversitesine Personel Alımı, BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI 

KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların;
– İsim listesi,
– İşe başlama için istenilen evrak listesi,
– Evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgisi,
Başvuru süresinin bitimi itibariyle en geç 15 (onbeş) gün içerisinde Üniversitemiz web (https://aku.edu.tr) adresinden ilan edilecek olup,
ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
KPSS puanı aynı olan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, her
ikisinin de aynı olması durumunda ise diploma not ortalaması yüksek olana öncelik tanınacaktır.
İlan edilen kadro adedinin 1 (bir ) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl adayların, işe başlama başvurusu yapmaması veya aranılan
şartları taşımadığı tespit edilmesi durumunda, asıl aday yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
Atanmaya hak kazanan adayların isim listesinin ilanı/duyurusu tebliğ mahiyetindedir, asıl ve yedek adaylar için ayrıca bir tebligat
yapılmayacaktır.

Reklam
Reklam

Afyon Kocatepe Üniversitesine Personel Alımı, İLANA BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

1) İş Talep Formu (https://personel.aku.edu.tr/formlar/ adresinden temin edilecektir)
2) Öğrenim Belgesi/Diploma (Barkotlu E-Devlet Çıktısı)
3) a- Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puan grubu sınav sonuç belgesi. (Barkotlu E-Devlet Çıktısı )
b- Önlisans mezunları için 2020 KPSS (P93) puanı sınav sonuç belgesi. (Barkotlu E-Devlet Çıktısı)
c- Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (P94) puan grubu sınav sonuç belgesi. (Barkotlu E-Devlet Çıktısı)
4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5) Adli Sicil Kayıt Belgesi (Barkotlu E-Devlet Çıktısı)
6) Güvenlik Görevlisi kadrosuna müracaat edecekler için süresi dolmamış güvenlik görevlisi kimlik kartı fotokopisi
7) Kaynakçılık kadrosuna müracaat edecekler için, ilgili bölüm mezunu değil ise MEB onaylı kaynakçılık belgesi fotokopisi.

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Afyon Kocatepe Üniversitesine Personel Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ. 

Advertisement. Scroll to continue reading.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

Reklam

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR. 

 

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*