Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Alımı Yapılacaktır

Üniversiteye Bağlı Birimlerde Görevlendirilmek Üzere 20 Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacağı Açıklandı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Alımı Yapılacaktır

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar”ın Ek 2. maddesine göre,
üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyaçlarını karşılanması amacı ile aşağıda belirtilen unvanlarda çalıştırılmak
(görevlendirilmek) üzere; Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS
(B) grubu KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınmak sureti ve
istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımları yapılacaktır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Alımı için Meslek Dalları

Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Alımı

tablo1

ADAYLARDA BAŞVURUDA ARANILAN ŞARTLAR 

Afyon Kocatepe Üniversitesi  Personel Alımı

1. Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki şartlar aranır:
a) T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) vatandaşı olmak
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak
c) Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak
ç) Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarım taşımak
d) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir)
yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
e) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak
f) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya tecilli olmak
g) 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak
2. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen genel şartlar ile tabloda belirtilen özel şartların yanında ayrıca
aşağıda belirtilen özel şartlar da aranır:
a) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
b) Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş olanlarda; hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle, kuramlarınca sözleşmesi feshedilmemiş olmak
c) Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş olanlarda, önceki sözleşme dönemi
içinde (ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen istisnalar hariç) sözleşmeyi tek taraflı fesih etmiş ise; fesih
tarihinden itibaren bir (1) yıllık süreyi geçirmiş olmak
3. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için başvuracak kişilerin, boy ve kilo ölçümü kurumumuzca yapılacağından
ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen l5 gün içinde (mesai bitimine kadar) şahsen başvurmaları gerekmekte olup,
posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır
4. Başvuracak adaylarda ilgili KPSS puanları esas alınarak sıralamalar yapılacaktır. 2020 KPSS (B) grubu
sınavlarından Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için
KPSSP94 puanı esas alınacaktır

İLANA BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

– Nüfus Cüzdanı Fotokopisi / Öğrenim Belgesi / Diploma (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi)
– Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi)
– Bir (1) Adet Biyometrik Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olacak)
– Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puan grubu sınav sonuç belgesi (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi)
Önlisans mezunları için 2020 KPSS (P93) puanı sınav sonuç belgesi (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi)
Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (P94) puan grubu sınav sonuç belgesi (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi)
– İş Talep Formu (https://personel.aku.edu.tr/formlar/ adresinden temin edilecektir)
– Aranılan niteliklerde belirtilen eğitim, lisans belgesi, sertifika veya çalışma belgesi istenmiş ise fotokopisi

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ HAKKINDA DETAYLAR:

Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 10 iş günü içerisinde (mesai bitimine kadar) şahsen başvuru
yapılabilecektir. 4-B İş Talep Formu Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı web sayfasından formlar
kısmından temin edilecektir.
Başvurular; Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Birimine (Ahmet Necdet Sezer Kampüsü /
Gazlıgöl Yolu Üzeri AFTYONKARAHİSAR) yapılacak olup, istenilen belgeler eksiksiz olarak teslim edilecektir. Eksik
belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır

TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.