Reklam

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 221 Personel Alımı

Reklam

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 221 Personel Alımı, Yapılacaktır. Başvurular 18 Temmuz 2022 günü saat 10:00’da başlayıp, 29 Temmuz Cuma günü saat 23:59 itibarıyla sona erecektir.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 221 Personel Alımı, Alınacak Meslek Dalları

 • BÜRO PERSONELİ ( TERCÜMAN ),
 • BÜRO PERSONELİ ( BİLGİ BELGE YÖNETİMİ ),
 • BÜRO PERSONELİ ( HALKLA İLİŞKİLER ),
 • BÜRO PERSONELİ ( LİSANS ),
 • BÜRO PERSONELİ ( ÖNLİSANS ),
 • DESTEK PERSONELİ ( AŞÇI ),
 • DESTEK PERSONELİ ( ŞOFÖR ),
 • DESTEK PERSONELİ ( HİZMETLİ),
 • DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ ( KİMYAGER ),
 • LABORANT ( TIBBİ ),
 • HEMŞİRE,
 • SAĞLIK TEKNİKERİ ( OTOPSİ ),
 • İNFAZ VE KORUMA MEMURU ( KADIN ),
 • KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ( ERKEK ),
 • KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ( KADIN ),

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 221 Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?

1) Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere;
Ek-1’de yeri, unvanı, niteliği ve özel şartları belirtilen 221 pozisyon için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak
sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır.
2) Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara 2020 yılı KPSS’ye giren ve her pozisyon için aranan
puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur
Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6’ncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4’üncü maddesinde
belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
3) Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her
pozisyon için ilân edilen pozisyon sayısının 3 katı kadar aday çağrılacaktır.
4) Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve Ek-1’de belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
Genel şartlar:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Son başvuru günü olan 29 Temmuz 2022 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını
taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak
1985 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)
Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonu için merkezi sınavın (KPSS-2020)
yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu
olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
d) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Kamu haklarından mahrum olmamak,
f) Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak pozisyon için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.
g) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.
5) Başvuru yeri ve şekli:
Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adli Tıp Kurumu Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer
Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih
aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar her bir kadro için yalnızca bir başvuru yapabileceklerdir.
6) Başvuru tarihleri:
Başvurular 18 Temmuz 2022 günü saat 10:00’da başlayıp, 29 Temmuz Cuma günü saat 23:59 itibarıyla sona erecektir.
7) Başvuruların değerlendirilmesi:
Başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen adayların KPSS P3, KPSS P93 ve KPSS P94 puanları esas alınarak
en yüksek puandan başlayarak en düşük puana göre sıralama yapılacaktır. Bu sıralama sonucunda ilan edilen
pozisyon sayısının 3 katı kadar sıralamada yüksek sırada bulunan aday, sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen
adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar
hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu’nun internet sitesinden yayınlanacaktır. Ayrıca, adaylar
sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Yayımlanacak duyuru, ilan ve
bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonuna başvurup, puan sıralaması sonucu sözlü
sınava katılmaya hak kazanan adayların boy-kilo ölçümleri sözlü sınav tarihinde yapılacaktır. Gerekli boy-kilo
şartını sağlayamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.
8) Sözlü sınav yeri, tarihi ve saati:
İlan edilen tüm pozisyonlar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığının İstanbul Bahçelievler’de bulunan
merkez binasında yapılacak olup, sözlü sınav tarihleri daha sonra ilan edilecektir.
İLAN OLUNUR. 08.07.2022

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

1-) Büro Personeli, Hakkında Nitelikleri

 • LİSANS
 • KPSS P3
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebilyat, İngiliz Dili ve Kültürü lisans
  programlarının,
  İngiliz Dil Bilimi lisans programından,
  Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Amerikan Kültürü lisans
  programlarının,
  Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Çeviribilim (İngilizce), Çeviribilim, Mütercim-Tercümanlık,
  Mütercim Tercümanlık, Mütercim-Tercümanlık (Türkiye Türkçesi-İngilizce), Mütercim-Tercümanlık
  (İngilizce-Fransızca), Mütercim-Tercümanlık (İngilizce-Fransızca-Türkçe), Mütercim-Tercümanlık
  (Türkçe-Almanca-İngilizce),
  lisans programlarının birinden mezun olmak.

2-) BÜRO PERSONELİ ( BİLGİ BELGE YÖNETİMİ ), Hakkında Nitelikler

 • LİSANS
 • KPSS P3
 • Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Kütüphanecilik
  ve Bilgi Çalışmaları lisans programlarının birinden mezun olmak.

3-) BÜRO PERSONELİ ( HALKLA İLİŞKİLER ), Hakkında Nitelikler

 • LİSANS
 • KPSS P3
 • Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  lisans programlarının birinden mezun olmak.

4-) BÜRO PERSONELİ ( LİSANS ), Hakkında Nitelikler

 • LİSANS
 • KPSS P3
 • Büro Yönetimi ve Sekreterlik lisans programından,
  Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi
  Politik ve Toplum Felsefesi lisans programlarının birinden,
  İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, Ekonomi ve Finans lisans programlarının birinden,
  İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon,
  Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal
  Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama lisans programlarının birinden,
  Ticari Bilimler lisans programından,
  Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve
  Finansman, Finans ve Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, İşletme-Muhasebe ve Denetim, Muhasebe
  ve Maliye veya Muhasebe Bilgi Sistemleri lisans programlarının birinden,
  Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans programından, İdari Bilimler lisans
  programından, İnsan Kaynakları Yönetimi veya İnsan Kaynakları lisans programından,
  Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi lisans programlarının birinden,
  Sağlık Yönetimi, Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları Yönetimi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık
  Kuruluşları Yöneticiliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olmak

5-) BÜRO PERSONELİ ( ÖNLİSANS ), Hakkında Nitelikler

 • ÖNLİSANS
 • KPSS P3
 • Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan,
  Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından,
  Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis
  Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı,
  önlisans programlarının birinden mezun olmak.

6-) DESTEK PERSONELİ ( AŞÇI ), Hakkında Nitelikler

 • ÖNLİSANS
 • KPSS P3
 • Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak
  Sanatları önlisans programlarının birinden mezun olmak.

7-) DESTEK PERSONELİ ( ŞOFÖR ), Hakkında Nitelikler

 • ORTAÖĞRETİM
 • KPSS P94
 • Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak
 • E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları
  Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı
  Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 01 Ocak 2016
  tarihi itibarıyla yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip
  olmak)

😎 DESTEK PERSONELİ ( HİZMETLİ), Hakkında Nitelikler

 • ORTAÖĞRETİM
 • KPSS P94
 • Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak

9-) DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ ( KİMYAGER ), Hakkında Nitelikler

 • LİSANS
 • KPSS P3
 • Kimya lisans programından,
  Biyokimya lisans programlarının,
  birinden mezun olmak.
 • Hatay ve Denizli iline atanacak personel, İstanbul Merkez
  teşkilatımız ya da grup başkanlıklarımızda en az 3 ay
  süreyle hizmet içi eğitime tabi tutulacaktır.

10-) LABORANT ( TIBBİ ), Hakkında Nitelikler

 • ÖNLİSANS
 • KPSS P93
 • Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
  önlisans programlarının birinden mezun olmak.
 • Hatay ve Denizli iline atanacak personel, İstanbul Merkez
  teşkilatımız ya da grup başkanlıklarımızda en az 3 ay
  süreyle hizmet içi eğitime tabi tutulacaktır.

11-) Hemşire, Hakkında Nitelikler

 • LİSANS
 • KPSS P3
 • Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun
  olmak.

12-) SAĞLIK TEKNİKERİ ( OTOPSİ ), Hakkında Nitelikler

 • ÖNLİSANS
 • KPSS P93
 • Adli Tıp Teknikerliği, Otopsi Yardımcılığı, Adli Tıp önlisans programlarının birinden mezun olmak

13-) İNFAZ VE KORUMA MEMURU ( KADIN ), Hakkında Nitelikler

 • ORTAÖĞRETİM
 • KPSS P94
 • Cinsiyeti kadın olmak.
  Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak
 • a) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 29.07.2022
  itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezî sınavın
  (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü
  itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak.(01 Ocak 1990 ve
  sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
  b)160 cm. ‘den, kısa boylu olmamak,
  c) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile
  kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak,
  (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun
  70+13=83’ten fazla, 70- 17=53’ten az olmaması
  gerekmektedir.)
  d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl
  sağlığı bulunmamak, bedensel engelli olmamak, şaşılık,
  körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv
  noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,

14-) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ( ERKEK ), Hakkında Nitelikler

 • ORTAÖĞRETİM
 • KPSS P94
 • Cinsiyeti erkek olmak.Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
  Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı
  ibareli) sahip olmak.
 • a) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 29.07.2022
  itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezî sınavın
  (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü
  itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak.(01 Ocak 1990 ve
  sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
  b)170 cm. ‘den, kısa boylu olmamak,
  c) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile
  kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak,
  (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun
  70+13=83’ten fazla, 70- 17=53’ten az olmaması
  gerekmektedir.)
  ç) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl
  sağlığı bulunmamak, bedensel engelli olmamak, şaşılık,
  körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv
  noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,
  d) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10
  uncu maddesi hükmü gereğince güvenlik soruşturması
  olumlu olmak.
  e) Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta
  sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak,
  f) 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık
  alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,

15-) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ( KADIN ), Hakkında Nitelikler

 • ORTAÖĞRETİM
 • KPSS P94
 • Cinsiyeti kadın olmak.Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
  Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip
  olmak.
 • a) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 29.07.2022
  itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezî sınavın
  (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü
  itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak.(01 Ocak 1990 ve
  sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
  b)160 cm. ‘den, kısa boylu olmamak,
  c) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile
  kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak,
  (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun
  70+13=83’ten fazla, 70- 17=53’ten az olmaması
  gerekmektedir.)
  ç) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl
  sağlığı bulunmamak, bedensel engelli olmamak, şaşılık,
  körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv
  noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,
  d) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10
  uncu maddesi hükmü gereğince güvenlik soruşturması
  olumlu olmak.
  e) Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta
  sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak,
  f) 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık
  alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 221 Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Advertisement. Scroll to continue reading.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

Reklam

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*