Reklam

Adıyaman Üniversitesi Personel Alımı

2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, toplam 38 (Otuz Sekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

Adıyaman Üniversitesi Personel Alımı, 

Adıyaman Üniversitesi Personel Alımı için Meslek Dalları Nelerdir?

BÜRO PERSONELİ, DESTEK PERSONELİ,  DESTEK PERSONELİ
(BASİT BAKIM) (ISITMA), DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ), TEKNİKER (MOTOR TEKNİKERİ), TEKNİKER (OTO TAMİRCİSİ),DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (PATOLOJİBİYOKİMYA,DİĞER SAĞLIK
PERSONELİ (TIBBİ LABORATUVAR), DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (NÜKLEER TIP), DİĞER SAĞLIK
PERSONELİ (PERFÜZYON TEKNİKERİ),KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ,SAĞLIK TEKNİKER, SAĞLIK TEKNİKERİ ,EBE, HEMŞİRE ALIMI DUYURULDU.  

Adıyaman Üniversitesi Personel Alımı için Şartlar Nelerdir? 

Adıyaman Üniversitesi Personel Alımı Adıyaman Üniversitesi Personel Alımı

Adıyaman Üniversitesi Personel Alımı

Adıyaman Üniversitesi Personel Alımı

Adıyaman Üniversitesi Personel Alımı, GENEL AÇIKLAMA VE ŞARTLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
3- 657 sayılı Kanunu’nun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.
5- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
6- 2020 yılı KPSS (B) grubu (KPSS (P3), KPSS (P93), KPSS (P94)) sınav sonuç belgesine sahip olmak. Kişinin başvurduğu pozisyon için aranan mezuniyet düzeyine göre KPSS
puan türüne sahip olması gerekmektedir.
7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
8- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
9- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan
anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
10- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar
hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

– Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu
maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.
– İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Reklam

Adıyaman Üniversitesi Personel Alımı, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 

– Müracaatlar, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına Başvuru Formunu tam ve eksiksiz doldurarak
istenen belgelerle birlikte şahsen yapılacaktır.
– Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Adayların birden fazla kadroya başvuru yaptığı tespit edildiği takdirde başvurusu geçersiz sayılacaktır.
– Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı bilgi/ belge teslim edenlerin atamaları yapılmış olsa
dahi atamaları iptal edilip haklarında yasal işlem başlatılacaktır.
– Üniversitemiz gerekli durumlarda ilan metninde ve ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Adıyaman Üniversitesi Personel Alımı, BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

1. Başvuru formu (İlgili form başvuru linkinden indirilip (https://pdb.adiyaman.edu.tr/tr/duyurular/2022/03/23/sozlesmeli-personel-alim-ilani) ıslak imzalı şekilde imzalanacak başvuru evraklarına eklenecektir)
2. Mezuniyet belgesi (E-Devletten alınabilen, sorgulama kodu veya karekod üzerinde silinti ve kazıntı olmayan mezuniyet belgesi)
3. Nüfus kayıt örneği (E-Devlet üzerinden alınabilen doğrulama kodlu belge)
4. KPSS sonuç belgesi ÖSYM Barkotlu Çıktı (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)
5. Tecrübeyi gösteren belge (Eğer ilanın açıklamasında tecrübe şartı bulunuyorsa; SGK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı dökümü veya İlgili Makama Belgesi)
6. Erkek adaylar için E-Devlet üzerinden alınabilen doğrulama kodlu askerlik durum belgesi.
7. Adli sicil belgesi (E-Devlet üzerinden alınabilen doğrulama kodlu belge)
8. Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı (Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için)

Advertisement. Scroll to continue reading.

Adıyaman Üniversitesi Personel Alımı, BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR NELERDİR?

– Başvuru sonrasında yazılı ve/veya sözlü sınav/mülakat yapılmayacaktır.
– Tüm atamalar KPSS puan sıralamasıyla olacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan
(yaşça büyük olan) adaya öncelik tanınır.
– İlan edilen pozisyonların kadro sayısının 3 (üç) katı kadar YEDEK aday belirlenecektir. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
– KPSS (B) grubu (KPSS-P3), (KPSS-P93), (KPSS-P94) puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim
edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibarıyla en geç 10 (on) iş günü içerisinde https://adiyaman.edu.tr/ internet adresinden ilan edilecektir. Sonuçların açıklanması tebliğ
mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
– Yerleşmeye hak kazanan adaylar için yapılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu olması halinde kendileriyle sözleşme yapılacaktır.

Başvuru formu (İlgili form başvuru linkinden indirilip (https://pdb.adiyaman.edu.tr/tr/duyurular/2022/03/23/sozlesmeli-personel-alim-ilani) ıslak imzalı şekilde imzalanacak başvuru evraklarına eklenecektir) 

Reklam
Reklam

Adıyaman Üniversitesi Personel Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam
*