Reklam

Adalet Bakanlığına Memur Alımı Yapılacaktır

Bakanlığımızca yazılı yarışma sınavı ve mülâkat il avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı alımı yapılacaktır

Reklam
Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam
Reklam
Reklam

Adalet Bakanlığına Memur Alımı Yapılacaktır 800 adlî yargı hâkim ve savcı adayı,
100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı,
100 idari yargı hâkim adayı, 

Adalet Bakanlığına Memur Alımı İçin Şartlar nelerdir? 

Adalet Bakanlığına Memur Alımı 

 

A- 2021 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Bakanlığımızca yazılı yarışma
sınavı ve mülâkat ile 9-5 dereceli kadrolara;
1) 800 adlî yargı hâkim ve savcı adayı,
2) 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı,
3) 100 idari yargı hâkim adayı,
alınacak olup yazılı yarışma sınavları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
tarafından 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde, aşağıda belirtilen sınav merkezlerinde dört oturumda
yapılacaktır.

Adalet Bakanlığına Memur Alımı için Sınav merkezi hangi ilerde olacaktır ? 

 

062 ANKARA/ÇANKAYA
341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)
343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)
352 İZMİR (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ) 

a) Sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin
uygulanacağı 1. Oturumu, 25 Aralık 2021 tarihinde saat 10.15’te yapılacaktır. Adayların, sınavın
Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Ortak Alan Bilgisi Oturumu için sınav binalarına alınma
işlemleri saat 10.00’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına
alınmayacaklardır.
b) Adli Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı Testinin
uygulanacağı 2. Oturumu, 25 Aralık 2021 tarihinde saat 14.45’te yapılacaktır. Adayların, sınavın
bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat
14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
ç) İdari Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın İdari Yargı Testinin
uygulanacağı 3. Oturumu, 26 Aralık 2021 tarihinde saat 10.15’te yapılacaktır. Adayların, sınavın
bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat
10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
c) Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı-Avukat
Testinin uygulanacağı 4. Oturumu, 26 Aralık 2021 tarihinde saat 14.45’te yapılacaktır. Adayların,
sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30’da tamamlanacaktır. Adaylar,
saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

B- Sınavlara Başvurular 

Adaylar başvurularını, 2-10 Kasım 2021 tarihleri arasında bireysel olarak internet
aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve
aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden
yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Başvuru merkezleri
listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer
alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında
alacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır.
Adayların eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınarak başvuru
ekranına yansıtılacaktır. YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan (yurt dışı, askeri okul mezunları
ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U.
numarası) adaylar) adayların ise varsa ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki eğitim bilgileri
başvuru ekranına yansıtılacaktır. Başvuru ekranına yansıtılan YÖKSİS kaynaklı eğitim bilgileri,
ÖSYM başvuru merkezlerinde değiştirilemez. YÖKSİS’teki eğitim bilgilerinde eksiklik/düzeltme
olan adayların başvuru süresi içinde kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin
düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir.
ÖSYM tarafından yapılan; başvuruların alınması, sınavın uygulanması, güvenlik
önlemleri, sınav ücretinin yatırılması, sonuçlara itiraz vb. sınav ile ilgili güncel gelişmeler,
başvuru tarihlerinde ÖSYM tarafından adaylara duyurulacaktır.
Başvurusunu bir başvuru merkezinden yapacak adaylar, ÖSYM’nin internet adresinden
edinecekleri Aday Başvuru Formunu (Sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacaktır) doldurmuş
olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaklardır. Adayların başvurularını yaparken,
doldurulmuş Aday Başvuru Formu ile birlikte nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya
geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarının aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur (Nüfus
cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya
kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlukarekodlu”Geçici Kimlik Belgesi de geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir)
YÖKSİS’te ve ÖSYM arşivinde eğitim bilgisi bulunmayan veya bu bilgilerinde
düzeltme/değişiklik olan adayların hukuk fakültesinden mezun olduğuna dair diploma veya
mezuniyet belgesi ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirenlerin ise diploma veya mezuniyet
belgesi ile Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip
başarılı olduğuna dair belgeyi, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar
bakımından, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî
bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara
denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olduğuna dair belgeyi (Belgelerin
onaylı örneği de kabul edilir) başvuruda yanlarında bulundurmaları ve belgelerinin onaylı bir
örneğini başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri zorunludur.
Başvuru ekranına yansıtılan YÖKSİS kaynaklı eğitim bilgileri, ÖSYM başvuru
merkezlerinde değiştirilemez. YÖKSİS’teki eğitim bilgilerinde eksiklik/düzeltme olan adayların
başvuru süresi içinde kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları
gerekmektedir.
YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan adaylardan (yurt dışı, askeri okul mezunları ile
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası (0 ile başlayan YU numarası)
edinenler) ÖSYM arşivinde de eğitim bilgisi bulunmayan veya ÖSYM arşivindeki eğitim
bilgilerinde düzeltme/değişiklik bulunanların bu bilgileri ÖSYM başvuru merkezlerince başvuru
aşamasında değiştirilebilecek/düzeltilebilecektir.
Başvuru merkezi görevlisi tarafından adayın Aday Başvuru Formundaki bilgileri ile
birlikte web kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır (ÖSYM kayıtlarında
geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafından
engellenmektedir) Fotoğraf, adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır.

Adalet Bakanlığına Memur Alımı  Başvuruda adayların kimlik,

eğitim, iletişim bilgileri ile birlikte hangi sınava katılacakları
bilgisi de aşağıdaki şekilde alınacaktır:
• 2021-Adli Yargı Sınavına katılacağım.
• 2021-Adli Yargı-Avukat Sınavına katılacağım.
• 2021-İdari Yargı Sınavına katılacağım.
Adaylar, başvuru şartlarını taşımaları halinde, formda ve sistemde yer alan kutucuklardan
bir veya birden fazlasını işaretlemek suretiyle, birden fazla sınava başvuru yapabileceklerdir.
Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan
sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formunu kontrol etmesi için adaya
verecektir. Aday belgeyi kontrol edecek ve bilgiler doğru ise imzalayıp görevliye onaylaması için
geri verecektir. Bu aşamadan sonra kişisel bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır. Belge
üzerindeki onay kodu sisteme girildikten ve sınav ücreti yatırıldıktan sonra başvuru
tamamlanacaktır. Onay kodu girilmeyen ve sınav ücreti yatırılmayan başvurular
tamamlanmayacağı için geçersizdir ve sorumluluk adaya aittir.
Bir başvuru merkezinden başvuru yapan adaylar, başvuru hizmeti ücreti ödeyeceklerdir.
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak internet aracılığıyla
başvuru yapan adayların başvurularının tamamlanması için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi
ÖSYM’ye Bildirilmiştir.” açıklamasını mutlaka görmeleri, sınav ücretini yatırmaları ve aday
başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak, başvurunun diğer aşamalarında
gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.
Adaylar başvuru işlemini yaptıktan sonra sınav ücretini ödeyerek başvurularını
tamamlayacaklardır.

Sınav ücreti; 1 sınava katılan adaylar için 250,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 375,00 TL,
3 sınava katılan adaylar için 500,00 TL’dir.
Sınav ücreti, 2-11 Kasım 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan
“ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacaktır. Adaylar
bankalardan sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek
hatalardan ÖSYM ve Adalet Bakanlığı sorumlu olmayacaktır. Adaylar, başvuru işlemini
yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Sınav ücretini süresi
içinde yatırmayan adayların başvuru kayıt bilgileri iptal edilecektir.
Başvuru bilgileri sisteme kaydedilen ancak, sınav ücretini süresi içinde yatırmayan
adayların başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek ve bina/salon atamaları yapılmayacağından bu
adaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

Adalet Bakanlığına Memur Alımı Engel/sağlık sorunu olan adaylar, bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları
sağlık kurulu raporları ile belgelendirmek ve sınav başvuru kılavuzunda belirtilen usulde
ÖSYM’ye başvurmak kaydıyla engel/sağlık durumlarına uygun olarak “Engelli Salonun da sınava
alınacaklardır.
Adayların Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir.
Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan
aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday,
aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

Adalet Bakanlığına Memur Alımı Başvuru Koşulları  nelerdir?

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları
taşımaları gerekmektedir:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığı için giriş sınavının
yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (doğum tarihi
01.01.1986 ve daha sonra olanlar sınavlara başvuru yapabileceklerdir)
Avukatlık mesleğinden alınacak adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı için; yazılı yarışma
sınav tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, yazılı giriş sınavının
yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olmak, (doğum tarihi
01.01.1976 ve daha sonra olanlar sınava başvuru yapabileceklerdir)
c) Adlî yargı – Avukatlık adlî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya
yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye‘deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik
kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,
İdarî yargı adayları için; Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk
fakültesini bitirip de Türkiye’de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden
sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak
adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere,
hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve
maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş
yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,
ç) Kamu haklarından yasaklı olmamak,
d) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
e) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel
olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı
şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,
f) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile
Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir
suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma
suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere
üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma
altında olmamak,
g) Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış
olmak.
Ç- Başvuru işlemini yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvuru koşullarını
taşımadığı hâlde sınav ücretini yatıran, başvurusu geçersiz sayılan, birden fazla sınav ücreti
yatıran, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda
başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran,
aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez.
D- Adalet Bakanlığı tarafından başvurusu kabul edilerek T.C. Kimlik Numarası
ÖSYM’ye bildirilen adaylar için ÖSYM tarafından (katılacağı oturumlara göre) Sınava Giriş
Belgesi düzenlenecektir. Belge üzerinde adayın hangi bina ve salonda sınava gireceği ile adayın
girmek istediği sınav/sınavlar, sınav tarihi ve saatleri yer alacaktır. Adaylar başvuru bilgilerine
(katılacakları sınav/sınavlara göre) uygun olarak ayrı sınav binalarına atanacaklardır.
E- Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr
internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş
Belgesi ve nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış
pasaportunun aslı ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik
süresi dolmamış pasaport dışında İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı mühürlü/barkodlu-karekodlu veya “fotoğraflı, barkodlu/karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi de
geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik
kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus
cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını
sağlayacak güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli
olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan
(T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır)
nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bir aday bu
belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya
salon görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı
ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

Adalet Bakanlığına Memur Alımı ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için şifresini unutan adaylar,  ÖSYM Sınav Koordinatörleri/yetkili Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya
geçerlilik süresi dolmamış pasaportları ile şahsen başvurarak ücreti karşılığında yeni şifrelerini
edinebileceklerdir (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış
pasaport dışında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik
kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu
“Geçici Kimlik Belgesi”nin aslı geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir). Şifrenin edinilmesi ile
ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin internet sayfasında bulunmaktadır.
G- Bireysel olarak internet veya ÖSYM başvuru merkezleri (Tüm il/ilçe ÖSYM Sınav
Koordinatörlükleri) aracılığıyla elektronik ortamda başvuru yaptıktan ve sınav ücretini ödedikten
sonra;
1) Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavına
Girmek İsteyenler;
Adalet Bakanlığına Memur Alımı Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasından
(http://www.pgm.adalet.gov.tr) temin edecekleri Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hâkim ve Savcı
Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı Başvuru Formunu (bu form eksiksiz bir şekilde doldurulup
imzalanacaktır),
1.2) Avukatlık Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Sınavına başvuranların yazılı sınav
tarihi itibariyle fiilen üç yıl avukatlık yaptığını tespit etmek amacıyla,
a-)Serbest Avukatlık Yapanlar İçin:
aa) Fiilen avukatlık yapılan tarihleri gösteren kayıtlı olunan barodan alınacak baro
yönetim kurulu kararının aslını,
ab) Baroya kaydı devam ederken bir kurum veya kuruluşta çalışanlar, çalıştıkları kurum
ve kuruluştan alacakları hizmet belgesi aslını, ( Bu belgenin çalışma süresinin başlangıcını,
çalışma bitmiş ise bitiş tarihini ve hangi unvanda çalışıldığını göstermesi gerekmektedir)
b-) Kamu kurum ve kuruluşlarında avukatlık hizmetleri sınıfında kadrolu veya sözleşmeli
olarak görev yapan avukatlar ile avukatlık ruhsatnamesine sahip hukuk müşavirleri için:
ba) Avukatlık ruhsatnamesinin örneğini,
bb) Avukat veya hukuk müşaviri olarak görev yaptığı süreleri gösteren ilgili kurumdan
alınacak hizmet belgesinin aslını,
bc) Kamu kurum ve kuruluşlarında avukatlık hizmetleri sınıfında kadrolu veya sözleşmeli
olarak görev yapan avukatlar ile avukatlık ruhsatnamesine sahip hukuk müşavirleri, serbest
avukatlıkta geçirdikleri süreyle birlikte fiilen üç yılı tamamlamaları halinde serbest avukatlık
yaptıkları dönem için fiilen avukatlık yaptıkları tarihleri gösteren kayıtlı oldukları barodan
alacakları baro yönetim kurulu kararının aslını,
(Başvuru tarihi itibariyle üç yılı doldurmamakla birlikte yazılı yarışma sınavı tarihinde
(26 Aralık 2021) bu süreyi dolduracak olanlar, yazılı sınava katılma hakkına sahiptirler. Ancak bu
durumdaki ilgililerin mülâkata katılmaya hak kazanmaları halinde; başvuru tarihi ile yazılı
yarışma sınavı tarihi arasındaki dönemde fiilen avukatlık yaptığını, mülâkattan önce ayrıca
belgelemeleri gerekmektedir)
1.3) Erkek adaylar için askerlik yaptığına veya ilişiği olmadığına ya da ertelendiğine
yahut yedeğe geçirilmiş olduğuna dair belgeyi, (Askerlik yapılmış ise, alınacak olan belgenin
askerliğin yapıldığı tarihleri gösterir olması gerekmektedir. Üç yıllık fiili avukatlık süresi
hesaplanırken askerlikte geçirilen süreler hesaba dahil edilmeyecektir)
Adaylar başvuru evraklarını 16-21 Kasım 2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar
e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda
gönderecektir(**). Mülakata katılmaya hak kazanan avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve
savcı adaylarından, istenilen ve elektronik ortamda gönderilen belgeler mülakat öncesinde ayrıca
istenecektir.
** Fiilen avukatlık yapılan süreleri gösteren baro yönetim kurulu kararı ve yukarıda
belirtilen diğer belgelerin temin edilmesi zaman alabileceğinden, sınava başvuracak adayların hak
kaybına uğramamaları açısından bu belgeleri 16 – 21 Kasım 2021 tarihlerinden önce temin
etmeleri önem arz etmektedir.
Avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığına geçiş yazılı yarışma sınavı
için adayların başvuru formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday,
Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan sorumlu
olacaktır. Mülakat öncesinde istenilen belgeleri teslim etmeyen, gerçeğe aykırı beyanda bulunan,
2802 sayılı Kanunda belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilen adaylar mülakata alınmayacak
olup aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.
2) Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavına girecek adaylardan evrak
istenmeyecektir.
3) İdari yargı hakim adaylığı yazılı yarışma sınavına girecek adaylardan da yazılı sınav
öncesi evrak istenmeyecektir. Ancak Hukuk Fakültesi mezunları dışından İdari Yargı Hakim
Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavına başvuranlar için:
Hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat
ve Maliye alanlarından en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olan adayların anılan alanlardan
mezun olup olmadığı ve programlarında hukuk bilgisine yeterince yer verilip verilmediğinin
tespiti ÖSYM’den elektronik ortamda alınan veriler üzerinden yapılacaktır. Elektronik ortamda
kontroller yapılırken tereddüt olması halinde adayların ÖSYM’ye bildirdikleri iletişim bilgileri
üzerinden irtibat kurularak adaylardan ilgili belgeler istenecektir. Adaylar istenilen belgelerini
elektronik ortamda Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’ne göndereceklerdir.
Hukuk Fakültesi dışında hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal
Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarından en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu
olan ve mülakata katılmaya hak kazanan idari yargı hâkim adaylarından mülakat öncesinde
transkript ile mezuniyet belgeleri ayrıca istenecektir. (belgelerin onaylı örneği kabul edilecektir)
Mülakat öncesinde istenilen belgeleri teslim etmeyen, gerçeğe aykırı beyanda bulunan,
2802 sayılı Kanunda belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilen adaylar mülakata alınmayacak
olup aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

Hukuk Alanında Doktora Yapmış Olup Mülakata Başvurmak İsteyenler 

Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığına hukuk alanında
doktora yapmış ve giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle (doğum tarihi
01.01.1986 ve daha sonra olanlar) otuzbeş yaşını doldurmamış olanlar ve Avukatlık mesleğinden
adli yargı hâkim ve savcı adaylığına geçmek isteyenlerden yazılı yarışma sınavının yapıldığı tarih
itibariyle fiilen 3 yıl avukatlık ve hukuk alanında doktora yapmış olanlar giriş sınavının yapıldığı
yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle (doğum tarihi 01.01.1976 ve daha sonra olanlar) kırkbeş
yaşını doldurmamış olmak kaydıyla yazılı sınavdan muaftırlar. Bu şartları taşıyan adaylar sadece
mülâkata tâbi tutulacaklardır.
Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idarî yargı hâkim adaylığına hukuk alanında
doktora yapmış olup ve bu sebeple başvuranlar, lisans mezunu olduğunu ve hukuk alanında
doktora yaptığını gösteren diploma suretiyle, başvuru formunu, (Adalet Bakanlığı Personel Genel
Müdürlüğü internet sitesindeki formlar bölümünde yer alan ilgili Sınav Başvuru Formu)
Avukatlık adlî yargı hâkim ve savcı adaylarından hukuk alanında doktora yapmış olanlar
hukuk fakültesinden mezun olduğunu ve hukuk alanında doktora yaptığını gösteren diploma
suretlerini ve fiilen avukatlık yaptığı tarihleri gösteren baro yönetim kurulu kararı aslı veya kamu
kurum kuruluşlarında çalışmakta ise hizmet belgesinin aslı ve avukatlık ruhsatnamesi örneği ile
başvuru formunu, (Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sitesindeki formlar
bölümünde yer alan ilgili Sınav Başvuru Formu)
Adaylar başvuru evraklarını 16-21 Kasım 2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar
e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda
gönderecektir.
Hukuk alanında doktora yapmış olup başvuruda bulunan adayların başvuru formuna
yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday, Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki
eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan sorumlu olacaktır. Mülakat öncesinde istenilen
belgeleri teslim etmeyen, gerçeğe aykırı beyanda bulunan 2802 sayılı Kanunda belirtilen
nitelikleri taşımadığı tespit edilen adaylar mülakata alınmayacak olup aradan geçen süreye
bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

H- Başvuru Koşullarının İncelenmesi ve Başvurusu Kabul Edilenlerin Duyurulması 

Eksik evrakı olan veya başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları kabul
edilmeyecek ve ÖSYM’ye gönderilecek başvuru listesine dâhil edilmeyeceklerdir.
Avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığına geçiş ile idari yargı hâkim
adaylığı yazılı yarışma sınavına girecek adayların başvuru koşullarının mevcut olup olmadığı
açısından incelenecek, şartları taşıyanların adı ve soyadı yazılı liste Bakanlığımız
www.pgm.adalet.gov.tr adresinde 01 Aralık 2021 tarihinde ilân edilecektir. Şartları taşımadığı
tespit edilenlere durumları bildirilecek olup, bu adaylar yazılı sınava alınmayacaklardır.
I- Sınavın Yapılma Şekli ve Değerlendirilmesi
Tüm adayların, Sınava Giriş Belgelerinde yazılı “Sınav Saati’nden en az 1 saat önce
sınava girecekleri binanın önünde hazır bulunmaları zorunludur.
Sınav için gerekli olan iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete her bir aday için
ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına
İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve diğer ilgili mevzuata uymak zorundadır. Sınav bina/salonları
ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları
gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.
Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına
işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında
değerlendirilecektir.
Her aday sınavda, başvurduğu sınava ve diğer başvuru bilgilerine uygun soru kitapçığını
ve kendisi adına düzenlenmiş cevap kâğıdını kullanacaktır. Cevap kâğıdında adayın adı, soyadı,
T.C. Kimlik Numarası ve fotoğrafı yer alacaktır. Aday, verilen cevap kâğıdının kendisine ait olup
olmadığını, sınava başlamadan önce kendilerine verilen sınav evrakı ile Sınava Giriş
Belgelerindeki bilgilerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecektir. Bilgilerin doğruluğunu kontrol
etmekten aday kendisi sorumlu olacaktır. Gerekli incelemeyi yaptıktan sonra sınav evrakı
bilgisinde uyumsuzluk tespit eden aday, salon başkanına başvurarak Sınava Giriş Belgesindeki
bilgilere göre düzenlenmiş sınav evrakını edinecektir. Gerekli kontrolü yapmadan kendisi için
düzenlenmemiş sınav evrakını kabul edip kullanan, cevap kâğıdında kendisine ait olmayan
bilgiler verdiği tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılır.
Sınavda sorular çoktan seçmeli olacak ve aşağıdaki konulardan oluşacaktır:
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi: Tüm adaylar için ortak
ve zorunlu testlerden oluşur.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (6 soru), Matematik (6 soru), Türk Kültür
ve Medeniyetleri (6 soru), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (6 soru) ve Temel Yurttaşlık Bilgisi
(6 soru) konularıyla ilgili sorulardan,
Ortak Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (7 soru), İdare Hukuku (7 soru), İdarî
Yargılama Usulü (7 soru), Hukuk Yargılama Usulü (7 soru) ve Medeni Hukuk (7 soru)
konularıyla ilgili sorulardan oluşur.
Adli Yargı Testi: Bu test, Adli Yargı Sınavına başvuran adaylar içindir.
Adli Yargı Testi: Borçlar Hukuku (6 soru), Ceza Hukuku (6 soru), Ceza Yargılama Usulü
(6 soru), Ticaret Hukuku (6 soru), İş Hukuku (5 soru), İcra ve İflas Hukuku (6 soru) konularıyla
ilgili sorulardan oluşur.
Adli Yargı-Avukat Testi: Bu test, Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuran adaylar içindir.
Adli Yargı-Avukat Testi: Borçlar Hukuku (6 soru), Ceza Hukuku (6 soru), Ceza
Yargılama Usulü (6 soru), Ticaret Hukuku (6 soru), İş Hukuku (5 soru), İcra ve İflas Hukuku (6
soru) konularıyla ilgili sorulardan oluşur.
İdari Yargı Testi: Bu test, İdari Yargı Sınavına başvuran adaylar içindir.
İdari Yargı Testi: Borçlar Hukuku (Genel Hükümler, 7 soru), Ceza Hukuku (Genel
Hükümler, 7 soru), Vergi Hukuku (7 soru), Vergi Usul Hukuku (7 soru), Maliye-Ekonomi (7
soru) konularıyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşur
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinde 65 soru bulunacak
ve cevaplama süresi 80 dakika olacaktır.
Adli Yargı Testi, Adli Yargı-Avukat Testi ile İdari Yargı Testinde 35’er soru bulunacak
ve cevaplama süresi her bir test için 50’şer dakika olacaktır.
Adaylara her oturum için bir cevap kâğıdı ve bir soru kitapçığı verilecektir. Soru
kitapçıkları ve cevap kâğıtları, her testin cevaplama süresi tamamlandıktan sonra adaylardan
toplanacaktır.
Her sınav kendi içinde değerlendirmeye alınacaktır. Değerlendirme sırasında yalnız doğru
cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen
sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması
suretiyle puanlama yapılacaktır.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi/konuları yirmi (20) tam puan üzerinden; Alan
Bilgisi Testi/konuları seksen (80) tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir.
Bu hesaplamada Alan Bilgisi Testi; Ortak Alan Bilgisi Testi (35 soru) ile Adli Yargı Testi
(35 soru) / Adli Yargı-Avukat Testi (35 soru) / İdari Yargı Testi (35 soru) toplamını (70 soru)
ifade eder. Bu değerlendirme yapılırken Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi konuları ile Alan
Bilgisi Testi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlandırılacaktır.
Buna göre; Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 konu ile Alan Bilgisi
Testinde bulunan 11 konu (İdari Yargı Sınavının Alan Bilgisi Testi 10 konu) ayrı birer alt test
olarak değerlendirilecektir. Bu 16 alt test (İdari Yargı Sınavı 15 alt test) için adayların ham
puanları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Her alt test için sınava giren adayların ham puanları
kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart
sapma değerleri kullanılarak her alt test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart
sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 alt test için hesaplanan standart
puanların her biri 1/5 ağırlıklandırma katsayısıyla çarpılarak toplanacak ve Genel Yetenek ve
Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.
İdari Yargı Sınavı değerlendirme işlemlerinde; Alan Bilgisi Testinde bulunan 10 alt test
için hesaplanan standart puanların her biri 1/10 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak,
Adli Yargı Sınavı ile Adli Yargı-Avukat Sınavının değerlendirme işlemlerinde ise Alan Bilgisi
Testinde bulunan 11 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 1/11 ağırlıklandırma
katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 20, en küçüğü Genel
Yetenek ve Genel Kültür Testi’nin bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 2/3 ile
çarpılması sonucu bulunacak değer olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Genel
Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı puanı olarak adlandırılacaktır.
Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 80, en küçüğü Alan Bilgisi Testi’nin
bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 8/7 ile çarpılması sonucu bulunacak değer
olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Alan Bilgisi Testi Başarı puanı olarak
adlandırılacaktır. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı Puanı ile Alan Bilgisi Testi Başarı
Puanı’nın toplanması ile Genel Başarı Puanı hesaplanacaktır.
Bu hesaplamalar sonucu, adayların başvurularına ve aldıkları testlere göre;
Adli Yargı Genel Başarı Puanı, Adli Yargı-Avukat Genel Başarı Puanı ve/veya İdari
Yargı Genel Başarı Puanı hesaplanacaktır.
Adayların, oturuma ait cevap kâğıdında sorulara karşılık gelen cevap seçeneklerinin hiç
birini işaretlememiş olmaları durumunda ilgili oturumdaki test veya testlerden 0 (sıfır) standart
puan aldıkları kabul edilir.

Adalet Bakanlığına Memur Alımı Adli Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (800) iki katı fazlası olan 2400 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 2400 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından
yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 2400’e ulaşmadığı takdirde
sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.
Adli Yargı-Avukat Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan
adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (100) iki katı fazlası olan 300 aday mülakata
katılmaya hak kazanacaktır. 300 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı
tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 300’e ulaşmadığı
takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.
İdari Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan
başlanmak üzere ilan edilen kadronun (100) iki katı fazlası olan 300 aday mülakata katılmaya hak
kazanacaktır. 300 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak
mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 300’e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve
üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.
Sınav sonuçları, her sınav için ayrı ayrı açıklanacak, ÖSYM’nin internet sayfasından
duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav
sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve
aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ
hükmündedir.
Kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde, “Mülakata katılmaya hak kazandınız.
Mülakat tarihlerini Adalet Bakanlığı’nın internet sayfasından takip ediniz.”; 70 ve üzerinde puan
alan ancak, kontenjana giremeyen adaylar için “Kontenjan nedeniyle mülakata katılmaya hak
kazanamadınız.”; 70 puanın altında puan alan adaylar için ise “Kazanamadınız.” ibaresi
yazılacaktır.

Adalet Bakanlığına Memur Alımı Sınava Geç Başvuru olursa ne olur?

Geç başvuru günü, 18 Kasım 2021 tarihinde olup, adaylar başvurularını başvuru
merkezinden veya https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar ve sınav ücretini
yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.
Geç başvuru gününde başvuru yapan adayların sınav ücreti, 1 sınava katılan adaylar için
375,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 562,50 TL, 3 sınava katılan adaylar için 750,00 TL’dir.
Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin
internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile
yatırılacaktır.
Geç başvuru gününde sınava başvuru yapan ve sınav ücretini yatıran Avukatlık
mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayları G/1 bendinde istenilen belgeleri 23 Kasım 2021
tarihinde saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe
Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden
elektronik ortamda gönderecektir. Mülakata katılmaya hak kazanan avukatlık mesleğinden adli
yargı hakim ve savcı adaylarından, G/1 bendinde istenilen ve elektronik ortamda gönderilen
belgeler mülakat öncesinde ayrıca istenecektir.
Geç başvuru gününde sınava başvuru yapan ve sınav ücretini yatıran Hukuk Fakültesi
dışında hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat
ve Maliye alanlarından en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olan İdari Yargı hakim
adaylarından, elektronik ortamda kontroller yapılırken tereddüt olması halinde adayların
ÖSYM’ye bildirdikleri iletişim bilgileri üzerinden irtibat kurularak ilgili belgeler istenecektir.
Adaylar istenilen belgelerini elektronik ortamda Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’ne
göndereceklerdir.
Hukuk Fakültesi dışında hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal
Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarından en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu
olan ve mülakata katılmaya hak kazanan idari yargı hakim adaylarından mülakat öncesinde
transkript ile mezuniyet belgeleri ayrıca istenecektir. (belgelerin onaylı örneği kabul edilecektir)
Mülakat öncesinde istenilen belgeleri teslim etmeyen, gerçeğe aykırı beyanda bulunan,
2802 sayılı Kanunda belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilen adaylar mülakata alınmayacak
olup aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.
(Geç başvuru gününde Hukuk Fakültesi mezunu olarak İdari Yargı Hakim Adaylığı ve
Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı yazılı yarışma sınavlarına başvuru yapan adaylardan
herhangi bir belge istenilmeyecektir.)

Adalet Bakanlığına Memur Alımı Sınav Sonucuna İtiraz 

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik
ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün
sonra başlamak üzere), ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe
Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini
kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav tarihinden
itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava
açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz). Bu adayların inceleme
masrafları karşılığı, ÖSYM’nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 4520
0044 0002 07 numaralı hesabına gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine
eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara
adresine ulaştırılmalıdır. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara
ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra
yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb.
bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.
Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. ÖSYM, uygun gördüğü
takdirde aday dilekçelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecek
ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri https://ais.osym.gov.tr internet adresinden
cevaplayabilecektir.

Adalet Bakanlığına Memur Alımı ÖSYM’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez. Ancak; adaylar,

Adalet Bakanlığına Memur Alımı Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda
adaylar, sınavda kullanmış oldukları kendi soru kitapçığı ve cevap kağıdının görüntüsünü
ÖSYM’de (Ankara’da), her oturum ayrı ayrı olmak üzere ücreti karşılığı, 6114 sayılı Kanun’un
7. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen imha süresi sona ermeden inceleyebileceklerdir.
L- Sınavda uygulanacak soruların telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sorular, ÖSYM Yönetim
Kurulu tarafından yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir kişi veya kuruma verilmez.
Sorular, basılı veya internet ortamında yayımlanamaz. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan, hangi
amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi,
herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması veya yayımlanması yasaktır. Aksi yönde fiillere
karşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır. Sınava
giren adaylar, bu durumu kabul etmiş sayılırlar.
DUYURULUR. 9702/1-1

BAŞVURU KILAVUZUNA DETAYLI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam
*