Reklam

Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Mütercim Alımı

2020- KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak suretiyle, her bir dil unvanı için boş bulunan pozisyonun 10 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek

Reklam

Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Mütercim Alımı, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav
sonucuna göre 3 İngilizce, 1 Fransızca ve 1 Almanca dilinde mütercim, Alınacaktır.  

Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Mütercim Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?  

3 İngilizce, 1 Fransızca ve 1 Almanca dilinde mütercim, Alınacaktır.  

Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Mütercim Alımı 

 

I. BAŞVURU ŞARTLARI 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) Mütercim-Tercümanlık veya Çeviribilim lisans programları ile bunlara denkliği yetkili
makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun
olmak,
3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla beş yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavında (YDS) başvuru yapılan pozisyona
ilişkin (A) düzeyinde puana veya başvuru tarihinin son günü itibarıyla iki yıl içerisinde alınan
dil yeterliliği bakımından ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası
geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olmak,
4) 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden ilan edilen pozisyonun 10 katı
aday arasına girecek yeterlikte puana sahip olmak,

Advertisement. Scroll to continue reading.

 BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER 

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve
Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi ile
yapacak olup, duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvurular 29 Nisan 2022 tarihinde başlayıp, 18 Mayıs 2022 tarihinde saat 23:59:59’da
sona erecektir.
Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının
tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından
“Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Sisteme yüklenmesi gereken belgeler;
1. Fotoğraflı detaylı özgeçmiş,
2. Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan (Ek-1),
3. Denklik gösterir belge, (Belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurt dışındaki
öğretim kurumlarından mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının
değerlendirmeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz”
aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı yüklemeleri
gerekmektedir.)
4. Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge,
Belgelerin pdf ya da jpeg formatında yüklenmesi gerekmektedir.
Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.
Sisteme yüklenen belgelerin asıllarının ibraz edilmesi adaylardan istenebilecektir.
III. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI, SÖZLÜ SINAVIN YERİ VE
TARİHİ
Başvuru sonuçları, sözlü sınavın yeri ve tarihi Bakanlığımız internet sitesi www.adalet.gov.tr
ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
internet sitesinde başvuru sonuçlarına ilişkin bilgilerini görüntüleyebilecektir.
Adaylar, başvuru sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (Beş) iş günü içinde dilekçe ile
şahsen veya posta yoluyla Sınav Kuruluna itiraz edebileceklerdir. Postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak
bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Mütercim Alımı, SÖZLÜ SINAV KONULARI
Sözlü sınavda adayların mesleki bilgisi; ilgili yabancı dilden sorulacak konuları kavrama,
özetleme, çeviri, ifade ve muhakeme etme yeteneğine göre değerlendirilecektir.
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Mütercim Alımı, NİHAİ BAŞARI LİSTESİ
Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan
üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
Nihai başarı listesi sözlü sınavda alınan puanların aritmetik ortalamasına göre yapılır. Başarı
puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyon kadar aday
sınavda yerleştirmeye hak kazanacaktır.
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Mütercim Alımı, DİĞER HUSUSLAR
Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacaktır. (Güvenlik soruşturması
neticesinde Değerlendirme Komisyonu tarafından memuriyet veya kamu görevine uygun
olmadığı değerlendirilen adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır).
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrası
uyarınca sözleşmeli personel, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde
sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe
kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam
edilemeyeceğinden bu durumdaki adayların (4 üncü fıkranın a,b,c bendlerinde belirtilen
durumlar hariç) istihdamı yapılmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Mütercim Alımı, BRÜT ÜCRET
6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinde belirtilen brüt sözleşme ücret
tavanı olan 11.488,07 TL’nin 1,9 katına kadar Bakanlığımız ödeme yapabilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.   

Reklam

Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Mütercim Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ    

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam
*