Reklam

Adalet Bakanlığı 301 Sözleşmeli Personel Alımı

KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puan pozisyon sayısı kadar alım yapılacaktır.

Reklam

Adalet Bakanlığı 301 Sözleşmeli Personel Alımı.

Aşçı Alımı, Kaloriferci Alımı, Hizmetli Alımı, Şoför Alımı, İstatistikçi Alımı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı.  Teknisyen Alımı, Tekniker Alımı, Mühendis Alımı,  Psikolog Alımı, Sosyal Çalışmacı Alımı,  Duyuruldu.

ADALET BAKANLIĞI 301 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İÇİN ŞARTLAR NELEDİR? 

I) Genel Şartlar
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Lisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3, önlisans mezunları için 2020 yılı
Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2020 Kamu Personel Seçme Sınavında
KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.

Adalet Bakanlığı 301 Sözleşmeli Personel Alımı için Özel Şartlar 

A- Adalet Bakanlığı Destek Personeli (Aşçı) Alımı

ADALET BAKANLIĞI 301 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI
a) Ortaöğretim veya yükseköğrenim kurumlarının aşçılık veya dengi bölümü mezunu olmak. (Bu bentte sayılan
öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıca, aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifika
istenmeyecektir.)
b) En az lise veya dengi okul mezunu olup, halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî kurum veya kuruluşlarca
düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık
sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip olmak.
B- Adalet Bakanlığı Destek Personeli (Kaloriferci)  Alımı

ADALET BAKANLIĞI 301 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Reklam

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Halk eğitim müdürlüklerinden veya diğer resmî kurum veya kuruluşlardan alınan “doğalgaz yakıtlı kalorifer
ateşçisi” sertifikasına sahip olmak,

Advertisement. Scroll to continue reading.

C- Adalet Bakanlığı Destek Personeli (Hizmetli) Alımı

Reklam

ADALET BAKANLIĞI 301 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
D- Destek Personeli (Şoför)
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 01 Ocak 2016 tarihi itibarıyla yeni tip D sınıfı sürücü belgesine
sahip olmak)
E- Adalet Bakanlığı Diğer Teknik Hizmet Personeli (İstatistikçi) Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

İstatistik lisans bölümünden mezun olmak.
F-Adalet Bakanlığı  Koruma ve Güvenlik Görevlisi  Alımı

temizlik güvenlik üretim personelleri
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı
ibareli) sahip olmak

c) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak
ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava
müracaat edebilecektir.)
ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık,
körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engelleri bulunmamak,
e) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az
olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması
gerekmektedir.)
f) Güvenlik soruşturması olumlu olmak,
g) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.

G- Adalet Bakanlığı Teknisyen  Alımı En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, (İlgili bölüm mezuniyetini
belgelemek gerekmektedir.)

H-Adalet Bakanlığı Tekniker Alımı
En az meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak, (İlgili bölüm mezuniyetini belgelemek
gerekmektedir)

I- Adalet Bakanlığı Mühendis Alımı
En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
K-Adalet Bakanlığı Psikolog Alımı
Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak,
L-Adalet Bakanlığı Sosyal Çalışmacı Alımı
Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler lisans bölümlerinin birinden mezun olmak,
III) Başvuru Tarihi, Şekli ve İstenilen Belgeler
Adaylar pozisyonlardan sadece bir mahal ve pozisyona başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla
pozisyona başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

III) Başvuru Tarihi, Şekli ve İstenilen Belgeler
Adaylar pozisyonlardan sadece bir mahal ve pozisyona başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla
pozisyona başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.
Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr    https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/sf_IlanDetay.aspx?id=785de2cb-0836-4e40-816f-28d51a26bd54 adresinden e-Devlet şifresi ile yapacak olup, duyuruda belirtilen süre
içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvurular 01 Mart 2022 tarihinde başlayıp, 17 Mart 2022 tarihinde saat 23:59:59’da sona erecektir.  Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp
tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi
görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge”
alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.

Adalet Bakanlığı 301 Sözleşmeli Personel Alımı için Belirtilen belgeler dışında
5. Destek personeli (şoför) pozisyonuna başvuranların; lise veya dengi okul mezunu olanların diploma ve
sürücü belgelerinin ön ve arka yüzünü,
6. Destek personeli (aşçı) pozisyonuna başvuranların; lise veya dengi okul mezunu olanların diploma,
aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikasını,
7. Destek personeli (kaloriferci) pozisyonuna başvuranların; lise veya dengi okul mezunu olanların
diploma ve doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi sertifikasını,
8. Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuranların; lise veya dengi okul mezunu olanların
diploma ve özel güvenlik görevlisi kimlik kartının ön ve arka yüzünü,
9. Destek personeli (hizmetli) pozisyonuna başvuranların; lise veya dengi okul mezunu olanların
diplomalarını,
10. Teknisyen pozisyonuna başvuranların; Alanı ile ilgili mezuniyetine dair diplomalarını,
11. Tekniker pozisyonuna başvuranların; Alanı ile ilgili mezuniyetine dair diplomalarını,
Sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
Adayların istenilen belgeleri sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru işlemini
tamamlaması gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar
sorumludur.

Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuranlardan atama sırasında istenecek belge; İlanın Özel
Şartlar bölümünün (d) bendinde belirtilen şartların yanı sıra aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde Sağlık
Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli
sağlık raporu,
a) Dâhiliye,
b) Genel Cerrahi,
c) Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi,
ç) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları,
d) Göz Hastalıkları,
e) Ortopedi ve Travmatoloji,
f) Sinir Sistemi Hastalıkları ve Beyin ve Sinir Cerrahisi,
g) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları,
ğ) Cilt Hastalıkları muayenelerini içerir sağlık kurulu raporu.

IV) Başvuru Sonuçlarının İlan Edilmesi ve İtiraz
Başvuru sonuçları Bakanlığımız internet sitesi https://www.adalet.gov.tr/ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar Kariyer
Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet sitesinde başvuru sonuçlarına ilişkin bilgilerini
görüntüleyebilecektir. Adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Başvurusu kabul edilmiş
olanlardan daha sonra yapılan incelemede sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sınava
alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.
Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar aday listesinin ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde dilekçe ile
şahsen veya posta yoluyla Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. Postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi
içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

VI) Sözlü Sınavın Şekli ve Konuları
Atama yapılacak pozisyonun gerektirdiği meslekî bilgi 40,
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
Genel kültür 20,
Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın alınacağı pozisyonun
gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir
veya birkaçından soru sorulacaktır.
Destek personeli (şoför) pozisyonlarına alınacaklar için ayrıca araç başında ve kullanma becerisi de ölçülmek
suretiyle uygulamalı olarak sınav yapılacaktır.
Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları
gerekmektedir.
VII) Nihai Başarı Listesi ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması
Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre yapılacak
olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilânda belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl aday
alınmaya hak kazanacaktır.
Sınav sonuçları ve pozisyonlara alınmaya hak kazananlar Bakanlığımız internet sitesi www.adalet.gov.tr ilan
edilecektir. Ayrıca, adaylar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr  https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/sf_IlanDetay.aspx?id=785de2cb-0836-4e40-816f-28d51a26bd54 internet sitesinde sözlü
sınav sonucuna ilişkin bilgilerini görüntülenebilecektir.

ADALET BAKANLIĞI 301 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

Reklam

 

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Yorumlar 2

  1. Mehmet Tekin says:

    B ehliyetim var sofurluk var

    • Admin says:

      web sitemiz arama bölümünde meslek veya il yazınız çıkan ilanlara başvuru Yapabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*