Reklam

Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı

Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı Olacağı Açıklandı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı, Yapacaktır.

Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ?

A-2022 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Bakanlığımızca yazılı yarışma sınavı ve
mülâkat ile 9-5 dereceli kadrolara;
1) 1200 adlî yargı hâkim ve savcı adayı,
2) 150 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı,
3) 150 idari yargı hâkim adayı,
alınacak olup yazılı yarışma sınavları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26-
27 Kasım 2022 tarihlerinde, aşağıda belirtilen sınav merkezlerinde dört oturumda yapılacaktır.
SINAV MERKEZLERİ
062 ANKARA – ÇANKAYA
067 ANKARA – YENİMAHALLE
341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)
343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)
352 İZMİR (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)
a) Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı, Sınavların Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1.
Oturumu, 26 Kasım 2022 tarihinde saat 10.15’te yapılacaktır. Adayların, sınavın Genel Yetenek ve Genel
Kültür ile Ortak Alan Bilgisi Oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00’da tamamlanacaktır.
Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
b) 2022-Adli Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2.
Oturumu, 26 Kasım 2022 tarihinde saat 14.45’te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav
binalarına alınma işlemleri saat 14.30’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına
alınmayacaklardır.
c) Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı, 2022-Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı-Avukat Testinin
uygulanacağı 3. Oturumu, 27 Kasım 2022 tarihinde saat 10.15’te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu
için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav
binalarına alınmayacaklardır.
ç) Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı, 2022-İdari Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın İdari Yargı Testinin uygulanacağı 4.
Oturumu, 27 Kasım 2022 tarihinde saat 14.45’te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav
binalarına alınma işlemleri saat 14.30’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına
alınmayacaklardır.

B-Başvuru Koşulları
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları
gerekmektedir:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığı için giriş sınavının yapıldığı yılın
Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (doğum tarihi 01.01.1987 ve daha sonra
olanlar sınavlara başvuru yapabileceklerdir)
Avukatlık mesleğinden alınacak adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı için; yazılı yarışma sınav tarihi
itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak
ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olmak, (doğum tarihi 01.01.1977 ve daha sonra olanlar
sınava başvuru yapabileceklerdir)
c) Adlî yargı – Avukatlık adlî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir
hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava
girip başarı belgesi almış bulunmak,
İdarî yargı adayları için; Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini
bitirip de Türkiye’de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı
belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her
dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere, hukuk bilgisine programlarında
yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek
öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,
ç) Kamu haklarından yasaklı olmamak,
d) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
e) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut
ve akıl hastalığı veya engelliliği bulunmamak,
f) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin
şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı
kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî
ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak
veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren
bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,
g) Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.

C-Sınavlara Başvurular
Adaylar başvurularını, 4-11 Ekim 2022 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla
(ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle) veya
mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak
başvurularını tamamlayacaklardır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet
adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmî iş
günlerinde ve çalışma saatlerinde alacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır.
3
Geç başvuru günü, 18 Ekim 2022 tarihidir.
Adayların eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınarak başvuru ekranına
yansıtılacaktır. YÖKSİS’teki eğitim bilgilerinde eksiklik/düzeltme yapılması gereken adayların başvuru süresi
içinde kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir.
YÖKSİS kaynaklı olmayan eğitim bilgisinde (yurt dışı, askeri okul mezunları), düzeltme/değişiklik
bulunan adaylar başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır. YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan
adaylardan (yurt dışı, askeri okul mezunları) ÖSYM arşivinde de eğitim bilgisi bulunmayan veya ÖSYM
arşivindeki eğitim bilgilerinde düzeltme/değişiklik bulunanların bu bilgileri ÖSYM başvuru merkezlerince
başvuru aşamasında değiştirilebilecek/düzeltilebilecektir. YÖKSİS’te ve ÖSYM arşivinde eğitim bilgisi
bulunmayan veya bu bilgilerinde düzeltme/değişiklik olan adayların hukuk fakültesinden mezun olduğuna dair
diploma veya mezuniyet belgesi ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirenlerin ise diploma veya mezuniyet
belgesi ile Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı
olduğuna dair belgeyi, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, hukuk veya
hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında
en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından
mezun olduğuna dair belgeyi (Belgelerin onaylı örneği de kabul edilir.) başvuruda yanlarında bulundurmaları
ve belgelerinin onaylı bir örneğini başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri zorunludur.
Başvurusunu bir başvuru merkezinden yapacak adaylar, ÖSYM’nin internet adresinden edinecekleri
Aday Başvuru Formunu (Sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacaktır.) doldurmuş olarak ÖSYM Başvuru
Merkezlerine şahsen başvuracaklardır. Adayların başvurularını yaparken, doldurulmuş Aday Başvuru Formu
ile sınava giriş için geçerli olan kimlik belgelerinin aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur.
Başvuru merkezi görevlisi tarafından adayın Aday Başvuru Formundaki bilgileri ile birlikte web
kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır (ÖSYM kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı
bulunan adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafından engellenmektedir.). Fotoğraf, adayın fiziksel
olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır.
Başvuruda adayların kimlik, eğitim, iletişim bilgileri ile birlikte hangi sınava katılacakları bilgisi de
alınacaktır. Adaylar, başvuru şartlarını taşımaları halinde, formda ve sistemde yer alan kutucuklardan bir veya
birden fazlasını işaretlemek suretiyle, birden fazla sınava başvuru yapabileceklerdir.
Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra
yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formunu kontrol etmesi için adaya verecektir. Aday belgeyi
kontrol edecek ve bilgiler doğru ise imzalayıp görevliye onaylaması için geri verecektir. Bu aşamadan sonra
kişisel bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır. Belge üzerindeki onay kodu sisteme girildikten ve
sınav ücreti yatırıldıktan sonra başvuru tamamlanacaktır. Onay kodu girilmeyen ve sınav ücreti yatırılmayan
başvurular tamamlanmayacağı için geçersizdir ve sorumluluk adaya aittir. Bir başvuru merkezinden başvuru
yapan adaylar, başvuru hizmeti ücreti ödeyeceklerdir.
Adaylar başvuru işlemini yaptıktan sonra sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacaklardır.
Sınav ücreti; 1 sınava katılan adaylar için 310,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 465,00 TL, 3 sınava katılan
adaylar için 620,00 TL’dir.
Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı, Sınav ücreti, 4-12 Ekim 2022 tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER”
alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacaktır. Adaylar bankalardan sınav ücreti ödemesi
yapmamalıdır. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve Adalet Bakanlığı sorumlu
olmayacaktır. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını
tamamlayacaklardır. Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuru kayıt bilgileri iptal edilecektir.
Geç başvuru gününde başvuru yapan adayların sınav ücreti, 1 sınava katılan adaylar için 465,00 TL, 2
sınava katılan adaylar için 697,50 TL, 3 sınava katılan adaylar için 930,00 TL’dir. Geç başvuru gününde
yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru
yapan adayların başvurularının tamamlanması için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi ÖSYM’ye
Bildirilmiştir.” açıklamasını mutlaka görmeleri, sınav ücretini yatırmaları ve aday başvuru kayıt bilgilerinin
bir dökümünü yazıcıdan alarak, başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları
gerekmektedir.
Başvuru bilgileri sisteme kaydedilen ancak sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuru
kayıt bilgileri iptal edilecek ve bina/salon atamaları yapılmayacağından bu adaylara Sınava Giriş Belgesi
düzenlenmeyecektir.
Engel/sağlık sorunu olan adaylar, bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu
raporları ile belgelendirmek ve sınav başvuru kılavuzunda belirtilen usulde ÖSYM’ye başvurmak kaydıyla
engel/sağlık durumlarına uygun olarak “Engelli Salonu”nda sınava alınacaklardır.
Adayların Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday Başvuru
Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı, Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir
adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu
sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.
Başvuru işlemini yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvuru koşullarını taşımadığı hâlde sınav
ücretini yatıran, başvurusu geçersiz sayılan, birden fazla sınav ücreti yatıran, sınava girmeyen veya giremeyen,
sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret
gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri
ücretler iade edilmez/devredilmez.
Adalet Bakanlığı tarafından başvurusu kabul edilerek T.C. Kimlik Numarası ÖSYM’ye bildirilen
adaylar için ÖSYM tarafından (katılacağı oturumlara göre) Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir.
Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet
adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve fotoğraflı nüfus
cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı
pasaportunun aslı ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış
pasaport dışında İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni
kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya
“fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi de geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.
Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli
belgeler olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince
kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi
geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C.
Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile
geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav

Reklam

Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda
sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim şifresini unutan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörleri/yetkili
Başvuru Merkezlerine sınava giriş için geçerli olan kimlik belgelerinin aslı ile şahsen başvurarak ücreti
karşılığında yeni şifrelerini edinebileceklerdir. Şifrenin edinilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin internet
sayfasında bulunmaktadır.
Başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı bilgi, sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacak
kılavuzda yer alacaktır. ÖSYM tarafından yapılan; başvuruların alınması, sınavın uygulanması, güvenlik
önlemlerinin alınması, sınav ücretinin yatırılması, sonuçlara itiraz vb. sınav ile ilgili güncel gelişmeler, başvuru
tarihlerinde ÖSYM tarafından adaylara duyurulacaktır.

Ç-Bireysel Olarak İnternet veya ÖSYM Başvuru Merkezleri Aracılığıyla Elektronik Ortamda
Başvuru Yaptıktan ve Sınav Ücretini Ödedikten Sonra
1) Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavına Girmek
İsteyenler;
1.1) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasından (http://www.pgm.adalet.gov.tr)
temin edecekleri Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı Başvuru
Formunu (bu form eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalanacaktır),
1.2) Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı, Avukatlık Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Sınavına başvuranların yazılı sınav tarihi itibariyle
fiilen üç yıl avukatlık yaptığını tespit etmek amacıyla,
a-) Serbest Avukatlık Yapanlar İçin:
aa) Fiilen avukatlık yapılan tarihleri gösteren kayıtlı olunan barodan alınacak baro yönetim kurulu
kararının aslını,
ab) Baroya kaydı devam ederken bir kurum veya kuruluşta çalışanlar, çalıştıkları kurum ve kuruluştan
alacakları hizmet belgesi aslını, (Bu belgenin çalışma süresinin başlangıcını, çalışma bitmiş ise bitiş tarihini ve
hangi unvanda çalışıldığını göstermesi gerekmektedir)
b-)Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Avukatlık Hizmetleri Sınıfında Kadrolu veya Sözleşmeli
Olarak Görev Yapan Avukatlar İle Avukatlık Ruhsatnamesine Sahip Hukuk Müşavirleri İçin:
ba) Avukatlık ruhsatnamesinin örneğini,
bb) Avukat veya hukuk müşaviri olarak görev yaptığı süreleri gösteren ilgili kurumdan alınacak hizmet
belgesinin aslını,
bc) Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı, Kamu kurum ve kuruluşlarında avukatlık hizmetleri sınıfında kadrolu veya sözleşmeli olarak görev
yapan avukatlar ile avukatlık ruhsatnamesine sahip hukuk müşavirleri, serbest avukatlıkta geçirdikleri süreyle
birlikte fiilen üç yılı tamamlamaları halinde serbest avukatlık yaptıkları dönem için fiilen avukatlık yaptıkları
tarihleri gösteren kayıtlı oldukları barodan alacakları baro yönetim kurulu kararının aslını,
(Başvuru tarihi itibariyle üç yılı doldurmamakla birlikte yazılı yarışma sınavı tarihinde (27 Kasım
2022) bu süreyi dolduracak olanlar, yazılı sınava katılma hakkına sahiptirler. Ancak bu durumdaki ilgililerin
mülâkata katılmaya hak kazanmaları halinde; başvuru tarihi ile yazılı yarışma sınavı tarihi arasındaki dönemde
fiilen avukatlık yaptığını, mülâkattan önce ayrıca belgelemeleri gerekmektedir)
6
1.3) Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı, Erkek adaylar için askerlik yaptığına veya ilişiği olmadığına ya da ertelendiğine yahut yedeğe
geçirilmiş olduğuna dair belgeyi, (Askerlik yapılmış ise, alınacak olan belgenin askerliğin yapıldığı tarihleri
gösterir olması gerekmektedir. Üç yıllık fiili avukatlık süresi hesaplanırken askerlikte geçirilen süreler hesaba
dahil edilmeyecektir)
14- Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı, 21 Ekim 2022 tarihleri arasında ( geç başvuru gününde başvuru yapanlar 20-21 Ekim 2022
tarihleri arasında) saat 23:59:59’a kadar E-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu
İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden
elektronik ortamda gönderecektir. Mülakata katılmaya hak kazanan avukatlık mesleğinden adli yargı hakim
ve savcı adaylarından, istenilen ve elektronik ortamda gönderilen belgeler mülakat öncesinde ayrıca
istenecektir. Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı,
Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı, Fiilen avukatlık yapılan süreleri gösteren baro yönetim kurulu kararı ve yukarıda belirtilen diğer
belgelerin temin edilmesi zaman alabileceğinden, sınava başvuracak adayların hak kaybına uğramamaları
açısından bu belgeleri 14 – 21 Ekim 2022 tarihlerinden önce temin etmeleri önem arz etmektedir.
Avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığına geçiş yazılı yarışma sınavı için adayların
başvuru formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday, Başvuru Formuna yazılan
bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan sorumlu olacaktır. Mülakat öncesinde istenilen
belgeleri teslim etmeyen, gerçeğe aykırı beyanda bulunan, 2802 Sayılı Kanunda belirtilen nitelikleri taşımadığı
tespit edilen adaylar mülakata alınmayacak olup aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği
tüm haklarını kaybedecektir. Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı,
2) Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavına girecek adaylardan evrak
istenmeyecektir. Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı,
3) İdari yargı hâkim adaylığı yazılı yarışma sınavına girecek adaylardan da yazılı sınav öncesi
evrak istenmeyecektir. Ancak Hukuk Fakültesi mezunları dışından İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı
Yarışma Sınavına başvuranlar için:
Hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat ve Maliye
alanlarından en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olan adayların anılan alanlardan mezun olup olmadığı ve
programlarında hukuk bilgisine yeterince yer verilip verilmediğinin tespiti ÖSYM’den elektronik ortamda
alınan veriler üzerinden yapılacaktır. Elektronik ortamda kontroller yapılırken tereddüt olması halinde
adayların ÖSYM’ye bildirdikleri iletişim bilgileri üzerinden irtibat kurularak adaylardan ilgili belgeler
istenecektir. Adaylar istenilen belgelerini elektronik ortamda Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’ne
göndereceklerdir. Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı,
Hukuk Fakültesi dışında hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdari
Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarından en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olan ve mülakata katılmaya
hak kazanan idari yargı hâkim adaylarından mülakat öncesinde transkript ile mezuniyet belgeleri ayrıca
istenecektir. Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı,
Mülakat öncesinde istenilen belgeleri teslim etmeyen, gerçeğe aykırı beyanda bulunan, 2802 Sayılı
Kanunda belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilen adaylar mülakata alınmayacak olup aradan geçen süreye
bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı,

Advertisement. Scroll to continue reading.

D-Hukuk Alanında Doktora Yapmış Olup Mülakata Başvurmak İsteyenler
Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığına hukuk alanında doktora yapmış ve
giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle (doğum tarihi 01.01.1987 ve daha sonra
olanlar) otuzbeş yaşını doldurmamış olanlar ve Avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığına
geçmek isteyenlerden yazılı yarışma sınavının yapıldığı tarih itibariyle fiilen 3 yıl avukatlık ve hukuk alanında
doktora yapmış olanlar giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle (doğum tarihi
01.01.1977 ve daha sonra olanlar) kırkbeş yaşını doldurmamış olmak kaydıyla yazılı sınavdan muaftırlar. Bu
şartları taşıyan adaylar sadece mülâkata tâbi tutulacaklardır. Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı,
Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idarî yargı hâkim adaylığına hukuk alanında doktora yapmış olup
ve bu sebeple başvuranlar, lisans mezunu olduğunu ve hukuk alanında doktora yaptığını gösteren diploma
suretiyle, başvuru formunu, (Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sitesindeki formlar
bölümünde yer alan ilgili Sınav Başvuru Formu)
Avukatlık adlî yargı hâkim ve savcı adaylarından hukuk alanında doktora yapmış olanlar hukuk
fakültesinden mezun olduğunu ve hukuk alanında doktora yaptığını gösteren diploma suretlerini ve fiilen
avukatlık yaptığı tarihleri gösteren baro yönetim kurulu kararı aslı veya kamu kurum kuruluşlarında çalışmakta
ise hizmet belgesinin aslı ve avukatlık ruhsatnamesi örneği ile başvuru formunu, (Adalet Bakanlığı Personel
Genel Müdürlüğü internet sitesindeki formlar bölümünde yer alan ilgili Sınav Başvuru Formu)
14-21 Ekim 2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar E-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı –
Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet
adresi üzerinden elektronik ortamda gönderecektir.
Hukuk alanında doktora yapmış olup başvuruda bulunan adayların başvuru formuna yazdıkları
bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday, Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar
yüzünden doğacak sonuçlardan sorumlu olacaktır. Mülakat öncesinde istenilen belgeleri teslim etmeyen,
gerçeğe aykırı beyanda bulunan 2802 Sayılı Kanunda belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilen adaylar
mülakata alınmayacak olup aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını
kaybedecektir. Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı,
E-Başvuru Koşullarının İncelenmesi ve Başvurusu Kabul Edilenlerin Duyurulması
Eksik evrakı olan veya başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecek
ve ÖSYM’ye gönderilecek başvuru listesine dâhil edilmeyeceklerdir.
Avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığına geçiş ile idari yargı hâkim adaylığı yazılı
yarışma sınavına girecek adayların başvuru koşullarının mevcut olup olmadığı açısından incelenecek, şartları
taşıyanların adı ve soyadı yazılı liste Bakanlığımız www.pgm.adalet.gov.tr adresinde 01 Kasım 2022 tarihinde
ilân edilecektir. Şartları taşımadığı tespit edilenlere durumları bildirilecek olup, bu adaylar yazılı sınava
alınmayacaklardır.
F-Sınavın Yapılma Şekli ve Değerlendirilmesi
Tüm adayların, Sınava Giriş Belgelerinde yazılı “Sınav Saati’nden en az 1 saat önce sınava girecekleri
binanın önünde hazır bulunmaları zorunludur.
Sınav için gerekli olan iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete her bir aday için ÖSYM
tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
“Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve

Reklam

diğer ilgili mevzuata uymak zorundadır. Sınav bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları
ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.
Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler,
cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Her aday sınavda, başvurduğu sınava ve diğer başvuru bilgilerine uygun soru kitapçığını ve kendisi
adına düzenlenmiş cevap kâğıdını kullanacaktır. Cevap kâğıdında adayın adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası
ve fotoğrafı yer alacaktır. Aday, verilen cevap kâğıdının kendisine ait olup olmadığını, sınava başlamadan önce
kendilerine verilen sınav evrakı ile Sınava Giriş Belgelerindeki bilgilerin uyuşup uyuşmadığını kontrol
edecektir. Bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekten aday kendisi sorumlu olacaktır. Gerekli incelemeyi
yaptıktan sonra sınav evrakı bilgisinde uyumsuzluk tespit eden aday, salon başkanına başvurarak Sınava Giriş
Belgesindeki bilgilere göre düzenlenmiş sınav evrakını edinecektir. Gerekli kontrolü yapmadan kendisi için
düzenlenmemiş sınav evrakını kabul edip kullanan, cevap kâğıdında kendisine ait olmayan bilgiler verdiği
tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılır.
Sınavda sorular çoktan seçmeli olacak ve aşağıdaki konulardan oluşacaktır:
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi: Tüm adaylar için ortak ve
zorunlu testlerden oluşur. Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı,
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (6 soru), Matematik (6 soru), Türk Kültür ve
Medeniyetleri (6 soru), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (6 soru) ve Temel Yurttaşlık Bilgisi (6 soru)
konularıyla ilgili sorulardan, Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı,
Ortak Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (7 soru), İdare Hukuku (7 soru), İdarî Yargılama Usulü
(7 soru), Hukuk Yargılama Usulü (7 soru) ve Medeni Hukuk (7 soru) konularıyla ilgili sorulardan oluşur.
Adli Yargı Testi: Bu test, Adli Yargı Sınavına başvuran adaylar içindir.
Adli Yargı Testi: Borçlar Hukuku (6 soru), Ceza Hukuku (6 soru), Ceza Yargılama Usulü (6 soru),
Ticaret Hukuku (6 soru), İş Hukuku (5 soru), İcra ve İflas Hukuku (6 soru) konularıyla ilgili sorulardan oluşur.
Adli Yargı-Avukat Testi: Bu test, Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuran adaylar içindir. Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı,
Adli Yargı-Avukat Testi: Borçlar Hukuku (6 soru), Ceza Hukuku (6 soru), Ceza Yargılama Usulü (6
soru), Ticaret Hukuku (6 soru), İş Hukuku (5 soru), İcra ve İflas Hukuku (6 soru) konularıyla ilgili sorulardan
oluşur. Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı,
İdari Yargı Testi: Bu test, İdari Yargı Sınavına başvuran adaylar içindir. Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı,
İdari Yargı Testi: Borçlar Hukuku (Genel Hükümler, 7 soru), Ceza Hukuku (Genel Hükümler, 7 soru),
Vergi Hukuku (7 soru), Vergi Usul Hukuku (7 soru), Maliye-Ekonomi (7 soru) konularıyla ilgili çoktan seçmeli
sorulardan oluşur. Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı,
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinde 65 soru bulunacak ve cevaplama
süresi 80 dakika olacaktır. Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı,
Adli Yargı Testi, Adli Yargı-Avukat Testi ile İdari Yargı Testinde 35’er soru bulunacak ve cevaplama
süresi her bir test için 50’şer dakika olacaktır.
Adaylara her oturum için bir cevap kâğıdı ve bir soru kitapçığı verilecektir. Soru kitapçıkları ve cevap
kâğıtları, her testin cevaplama süresi tamamlandıktan sonra adaylardan toplanacaktır. Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı,

Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı, Her sınav kendi içinde değerlendirmeye alınacaktır. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar
dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular
değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama
yapılacaktır. Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı,
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi/konuları yirmi (20) tam puan üzerinden; Alan Bilgisi
Testi/konuları seksen (80) tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir.
Bu hesaplamada Alan Bilgisi Testi; Ortak Alan Bilgisi Testi (35 soru) ile Adli Yargı Testi (35 soru) /
Adli Yargı-Avukat Testi (35 soru) / İdari Yargı Testi (35 soru) toplamını (70 soru) ifade eder. Bu değerlendirme
yapılırken Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi konuları ile Alan Bilgisi Testi konuları kendi aralarında eşit
olarak puanlandırılacaktır. Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı,
Buna göre; Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 konu ile Alan Bilgisi Testinde
bulunan 11 konu (İdari Yargı Sınavının Alan Bilgisi Testi 10 konu) ayrı birer alt test olarak değerlendirilecektir.
Bu 16 alt test (İdari Yargı Sınavı 15 alt test) için adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Her alt test
için sınava giren adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacaktır.
Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak her alt test için adayların ham puanları, ortalaması
50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı,
Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı, Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 alt test için hesaplanan standart puanların her biri
1/5 ağırlıklandırma katsayısıyla çarpılarak toplanacak ve Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı
bulunacaktır. Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı,
İdari Yargı Sınavı değerlendirme işlemlerinde; Alan Bilgisi Testinde bulunan 10 alt test için
hesaplanan standart puanların her biri 1/10 ağırlık katsayısı ile çarpılıp sonuçlar toplanarak İdari Yargı Sınavı
için Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı; Adli Yargı Sınavı ile Adli Yargı-Avukat Sınavının değerlendirme
işlemlerinde ise ilgili sınavların her birinin Alan Bilgisi Testinde bulunan 11 alt test için hesaplanan standart
puanların her biri 1/11 ağırlık katsayısı ile çarpılıp sonuçlar toplanarak ilgili sınavların her biri için Alan Bilgisi
Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır. Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı,
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 20, en küçüğü Genel Yetenek ve
Genel Kültür Testi’nin bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 2/3 ile çarpılması sonucu
bulunacak değer olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi
Başarı puanı olarak adlandırılacaktır. Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı,
Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 80, en küçüğü Alan Bilgisi Testi’nin bütününde
hesaplanan en düşük ham puan değerinin 8/7 ile çarpılması sonucu bulunacak değer olacak şekilde puanlara
dönüştürülecek ve bu puan Alan Bilgisi Testi Başarı puanı olarak adlandırılacaktır. Genel Yetenek ve Genel
Kültür Testi Başarı Puanı ile Alan Bilgisi Testi Başarı Puanı’nın toplanması ile Genel Başarı Puanı
hesaplanacaktır. Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı,
Bu hesaplamalar sonucu, adayların başvurularına ve aldıkları testlere göre;
Adli Yargı Genel Başarı Puanı, Adli Yargı-Avukat Genel Başarı Puanı ve/veya İdari Yargı Genel
Başarı Puanı hesaplanacaktır.
Adayların, oturuma ait cevap kâğıdında sorulara karşılık gelen cevap seçeneklerinin hiçbirini
işaretlememiş olmaları durumunda ilgili oturumdaki test veya testlerden 0 (sıfır) standart puan aldıkları kabul
edilir. Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı,

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

Adli Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak
üzere ilan edilen kadronun (1200) iki katı fazlası olan 3600 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 3600
üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve
üzeri puan alanların sayısı 3600’e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata
çağırılacaktır. Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı,
Adli Yargı-Avukat Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan
başlanmak üzere ilan edilen kadronun (150) iki katı fazlası olan 450 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır.
450 nci aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70
ve üzeri puan alanların sayısı 450’ye ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata
çağırılacaktır. Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı,
İdari Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan
başlanmak üzere ilan edilen kadronun (150) iki katı fazlası olan 450 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır.
450 nci aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70
ve üzeri puan alanların sayısı 450’ye ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata
çağırılacaktır. Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı,

G-Sınav Sonuçlarının Duyurulması
Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı, Sınav sonuçları, her sınav için ayrı ayrı açıklanacak, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak,
adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin
https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.
İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde, “Mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat
tarihlerini Adalet Bakanlığı’nın internet sayfasından takip ediniz.”; 70 ve üzerinde puan alan ancak, kontenjana
giremeyen adaylar için “Kontenjan nedeniyle mülakata katılmaya hak kazanamadınız.”; 70 puanın altında puan
alan adaylar için ise “Kazanamadınız.” ibaresi yazılacaktır. Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı,

Reklam

Ğ-Sınav Sonucuna İtiraz
Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı, Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda
açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere),
ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu
duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Sınav sorularına
ilişkin itirazlar ise, sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır (Yapılacak her türlü
itiraz, Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz). Bu adayların
inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM’nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 4520 0044
0002 07 numaralı hesabına gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir.
Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır.  Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı, ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde
posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi,
evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacak ve
cevaplandırılmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı, ÖSYM,

uygun gördüğü takdirde aday dilekçelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecek
ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri https://ais.osym.gov.tr internet adresinden cevaplayabilecektir.
H-ÖSYM’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi kararları
olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez. Ancak; adaylar, “Adaylar Tarafından
Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda adaylar, sınavda kullanmış oldukları
kendi soru kitapçığı ve cevap kağıdının görüntüsünü ÖSYM’de (Ankara’da), her oturum ayrı ayrı olmak üzere
ücreti karşılığı, 6114 sayılı Kanun’un 7. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen imha süresi sona ermeden
inceleyebileceklerdir.
İ-Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı, Sınavda uygulanacak soruların telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sorular, ÖSYM Yönetim Kurulu
tarafından yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir kişi veya kuruma verilmez. Sorular, basılı veya
internet ortamında yayımlanamaz. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan, hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya
bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması veya
yayımlanması yasaktır. Aksi yönde fiillere karşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni
yollara başvurulacaktır. Sınava giren adaylar, bu durumu kabul etmiş sayılırlar. Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı,

Adalet Bakanlığı 1500 Hakim Savcı Adayı Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*