Reklam

Adalet Bakanlığı 15 Stajyer Kontrolör Alımı

ADALET BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR ALIMI İLANINI DUYURDU.

Reklam

Adalet Bakanlığı 15 Stajyer Kontrolör Alımı Bakanlığımız merkez teşkilâtında genel idare hizmetleri sınıfında yer alan 8 inci ve 9 uncu dereceli on beş (15) adet stajyer kontrolör Alımı Duyuruldu. Adalet Bakanlığına Memur Alımı  Başvurular 21 Aralık 2022 tarihinde başlayıp, 30 Aralık 2022 tarihinde saat 23:59:59’da
sona erecektir.

Adalet Bakanlığı 15 Stajyer Kontrolör Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

Adalet Bakanlığı 15 Stajyer Kontrolör Alımı

Bakanlığımız merkez teşkilâtında genel idare hizmetleri sınıfında yer alan 8 inci ve 9 uncu
dereceli on beş (15) adet stajyer kontrolör kadrosuna Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları
ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, Bakanlığımız tarafından
gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır.

A) Başvuru Şartları  

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. 01 Ocak 2023 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1988 tarihinde ve
daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir.),
3. Hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilimler, idarî
bilimler, iktisat, maliye ve işletme alanlarında meslek için gerekli kültürü veren en az dört
yıllık öğretim yapan yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
4. Diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı
üniversitelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,
5. 2021 ve 2022 yılında A Grubu Kadrolar için gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme
Sınavında KPSSP9 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden en az yetmiş (70) ve
üzeri puan almış olmak (Bu iki puan türünden alınan en yüksek puan üzerinden sıralama
yapılacaktır.).

B) Başvuru Tarihi, Şekli ve İstenilen Belgeler

Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi ile yapacak olup,
duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
Başvurular 21 Aralık 2022 tarihinde başlayıp, 30 Aralık 2022 tarihinde saat 23:59:59’da
sona erecektir.
Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının
tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından
“Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Sisteme yüklenmesi gereken belgeler;
Sisteme yüklenecek belgelerin pdf ya da jpeg formatında yüklenmesi gerekmektedir.
1. Fotoğraflı özgeçmiş,
2. Transkript belgesi (Hukuk fakültesi harici bölümlerden mezun olanlar için),
3. Denklik gösterir belge (Belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurt dışındaki
öğretim kurumlarından mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının
değerlendirmeye alınabilmesi için başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında
bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.).
C) Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazananların Duyurulması, Sınavın Şekli, Yeri ve Tarihi
1. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 24 üncü maddesi hükümleri doğrultusunda
Başvuru şartlarını taşıyanlar arasından KPSSP9 ve KPSSP48 puan türlerine göre yapılacak
sıralama sonucu ilk altmış (60) aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Son sıradaki
aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir.
2. Başvuru sonuçları ile sözlü sınav sonuçları www.adalet.gov.tr ve Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
3. Sözlü sınav başvurusu ile ilgili itirazlar başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5
(beş) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Bakanlığımız Personel Genel
Müdürlüğüne yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine
yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan
itirazlar işleme alınmayacaktır.
4. Sözlü sınav, Sınav Kurulu tarafından yapılacaktır.
5. Sözlü sınavda en az üç üyenin olumlu oyunu alanlar ve üyelerin 100 puan üzerinden yaptığı
değerlendirme sonucunda not ortalaması en az 70 puana ulaşanlar başarılı sayılırlar.
6. KPSSP9 veya KPSSP48 puanı ve sözlü notunun ortalamasına göre en yüksek puandan
başlanarak sıralanmak suretiyle nihai başarı listesi hazırlanır. Bu sıralamaya göre başarılı
olan ilk 15 aday atanmaya hak kazanır. Notlarda eşitlik olması hâlinde kazananlar Sınav
Kurulunca kur’a ile belirlenir. Başarılı olduğu halde puan sırasına göre ilân edilen kadro
sayısı kadar atananlardan arta kalanlar müktesep hak iddiasında bulunamazlar ancak
yedekte kalırlar ve yeniden sınav açılıncaya kadar boşalacak kadroları ve sıralarını
beklerler.
7. Sözlü sınavda, adayın genel kültürü, fizik ve moral yeteneği, anlama ve anlatım kabiliyeti
ile tüm tavır ve hareketleri değerlendirmeye tâbi tutulur.
8. Sözlü Sınav 08.02.2023 – 09.02.2023 tarihinde saat 9:30’da Harbiye Mahallesi, Tavuskuşu
Sk. No:18 Dikmen/ANKARA adresinde bulunan Ankara Hâkimevi’nde yapılacak olup,
sözlü sınava girecek adayların kimlik belgeleri ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.

D) Diğer Hususlar 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.
Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksiklerden adaylar sorumlu olacaktır.
Sözlü sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.
(Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde memuriyet veya kamu görevine uygun
olmadığı değerlendirilen adayların atamaları yapılmayacaktır).
Bu sınavın başvurudan işe alınmaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme,
sonuçların duyurulması ve çağrılar www.adalet.gov.tr ve Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinde yapılacaktır. Ayrıca adaylara
tebligat yapılmayacaktır.

Reklam

Adalet Bakanlığı Web sitesi
Adaylara ve kamuoyuna duyurulur. 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*