Reklam

AÇSHB 40 Uzman Yardımcısı Alımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatına 9.dereceden 40 adet kadroya atama yapılmak üzere Uzman Yardımcısı Alımı

Reklam

AÇSHB 40 Uzman Yardımcısı Alımı, Sözlü Sınavla Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı
alınacaktır. Adaylar başvurularını 07/11/2022-18/11/2022 tarihleri arasında

AÇSHB 40 Uzman Yardımcısı Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

AÇSHB 40 Uzman Yardımcısı Alımı

1-SINAVA KATILMA ŞARTLARI
A-Genel Şartlar
1)AÇSHB 40 Uzman Yardımcısı Alımı  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,
2) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıdaki tabloda belirtilen öğrenim
dallarından birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, yukarıda
belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından
onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet ile başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)
3) Giriş (sözlü) sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2022) itibarıyla 35
(otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş
olmak)
4) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu
Personel Seçme Sınavından, yukarıdaki tabloda puan türleri için belirlenen baraj puanını almış
olmak
5) YDS’den asgari (C) düzeyinde ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM
tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,
(Başvuru bitim tarihi itibariyle son 5 yıl geçerli) (YÖKDİL kabul edilmeyecektir.)
6) Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.
B-Özel Şartlar
1) Üniversitelerin Hukuk bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından
kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların,
yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK
tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet ile başvuru aşamasında eklemeleri
gerekmektedir.)
2) Üniversitelerin Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar, Sosyal Çalışma ve
Sosyal Hizmetler bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul
edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların,
yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK
tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet ile başvuru aşamasında eklemeleri
gerekmektedir.)
3) Üniversitelerin Psikoloji bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
(Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde
YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet ile başvuru aşamasında eklemeleri
gerekmektedir.)
4) Üniversitelerin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık,
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Eğitimde Psikolojik Hizmetleri bölümünden veya
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki
öğretim kurumlarından mezun olmak, ( Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan
bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet
ile başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)
5) Üniversitelerin Çocuk Gelişimi, Çocuk Sağlığı ve Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki
veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, yukarıda belirtilen
bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış
denklik belgelerini e-Devlet ile başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)
6) Üniversitelerin Sosyoloji veya İnsan ve Toplum Bilimleri bölümünden veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim
kurumlarından mezun olmak, (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan
bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet
ile başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)
7) Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği / Bilgisayar
Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden veya bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim
kurumlarından mezun olmak, (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan
bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet
ile başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)
8) Üniversitelerin Kamu Yönetimi bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun
olmak,(Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları
halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet ile başvuru aşamasında
eklemeleri gerekmektedir.)
9) Üniversitelerin İktisat bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından
kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,(Adayların,
yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK
tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet ile başvuru aşamasında eklemeleri
gerekmektedir.)
10) Üniversitelerin İşletme bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun
olmak,(Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları
halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet ile başvuru aşamasında
eklemeleri gerekmektedir.)
11) Üniversitelerin Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe bölümlerinden veya
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki

öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan
bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet
ile başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)
12) Üniversitelerin Uluslararası İlişkiler bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun
olmak,(Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları
halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet ile başvuru aşamasında
eklemeleri gerekmektedir.)
13) Üniversitelerin Siyaset Bilimi bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun
olmak,(Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları
halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet ile başvuru aşamasında
eklemeleri gerekmektedir.)
14) Üniversitelerin İstatistik veya Matematik ve İstatistik bölümlerinden veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim
kurumlarından mezun olmak, (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan
bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet
ile başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)
15) Üniversitelerin İngilizce Öğretmenliği veya İngilizce Öğretmenliği-ELT İngiliz Dili ve
Edebiyatı, İngiliz Dili, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat, İngiliz Dili ve Kültürü,
Mütercim-Tercümanlık bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından
kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların,
yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK
tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet ile başvuru aşamasında eklemeleri
gerekmektedir.)

2- BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

a) Adaylar başvurularını 07/11/2022-18/11/2022 tarihleri arasında e-Devlet Kariyer Kapısı
Kamu İşe Alım platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak
gerçekleştireceklerdir. Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan
başvurular dikkate alınmayacaktır.
b) Birden fazla bölüm mezunu olan adaylar sadece bir bölüm için müracaatta bulunabilecekler.
c) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz
sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa da iptal edilir. Bu kişiler hiçbir
hak talep edemezler ve haklarında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili
hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

A-Başvuru İçin Gerekli Belgeler 

a) AÇSHB 40 Uzman Yardımcısı Alımı Fotoğraflı Özgeçmiş,
b) Bir adet vesikalık fotoğraf,(Başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6
ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına
imkân verecek nitelikte olması gerekmektedir.)
c)Yabancı dil belgesi.
d)Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı
veya Bakanlıkça onaylı örneği
e) Talep/başvuru formu, (Sözlü sınava katılacak adayın Talep/Başvuru formunun çıktısı ıslak
imzalı bir şekilde sözlü sınav günü yanlarında getirmeleri gerekmektedir.)
B- Başvuruların Değerlendirilmesi ve Başvuru Sonuçlarının Duyurulması;
a) Başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, her
bölüm için alınacak personel sayısının 3 (Üç) katı kadar aday sınava katılmaya hak
kazanacaktır.
b) Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da sınava
katılmaya hak kazanacaktır.
c) Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri
Bakanlığın resmi internet sayfasında (www.aile.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı İşe Alım
Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecek olup
ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

3- SINAV VE SINAV KONULARI 

Advertisement. Scroll to continue reading.

AÇSHB 40 Uzman Yardımcısı Alımı
A- Sınav:
a) Sınav, sözlü olarak uygulanacaktır.
b) Sözlü sınava katılmayı hak kazandığı halde sınava katılmayan adaylar başarısız sayılarak
değerlendirmeye alınmayacaktır.
c) Sözlü sınav aşamasında sınav kurulu tarafından tutulacak tutanak haricinde sesli veya
görüntülü herhangi bir kayıt alınmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

B- Sınav Konuları: 

Reklam

AÇSHB 40 Uzman Yardımcısı Alımı
Sözlü sınav, adayların;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, (50 Puan) (Lisans eğitimine ait meslek bilgiler ile
Bakanlığın görev alanına ait mevzuat ve uygulama bilgiler)
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 Puan)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 Puan)
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 Puan)
d) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 Puan)
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 Puan)
Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

4- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, İLANI VE İTİRAZ 

AÇSHB 40 Uzman Yardımcısı Alımı
A-Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
a) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.
b) Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınmak suretiyle belirlenecektir. Adayların
puanlarının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.
c) Giriş sınavında başarılı olmak ve başarı puanları dikkate alınmak kaydıyla, sınav
duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmeyecek sayıda yedek
adayın isimleri, başarı sıralamasında asil olarak sınavı kazanandan sonraki ilk adaydan
başlayacak şekilde sırayla belirlenir.
d) Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan
adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday giriş
sınavında başarılı kabul edilir. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak bu
sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
Sınavda başarılı olanların sayısı, ilan edilen kadro sayısından az ise sadece başarılı olanlar
sınavı kazanmış kabul edilir.

Reklam

B- Sınav Sonucunun İlanı ve İtiraz:
a) Adayların değerlendirme ve sınav sonuçları Bakanlığın resmi internet sayfası
(www.aile.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat
yapılmayacak.
b) Sözlü sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak Sınav
Komisyonuna itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar, itiraz süresi sona erdiği günden itibaren 10 (on)
iş günü içerisinde Sınav Komisyonunca incelenerek karara bağlanacak ve itiraz sonucu adaya
bildirilecektir.
c) İtirazların sonucunda değişiklik olması halinde nihai başarı listesi Bakanlığın resmi internet
sayfası (www.aile.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformundan
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ilan edilecektir.

5- ATAMA
a) AÇSHB 40 Uzman Yardımcısı Alımı Giriş sınavını kazanan adaylar, Bakanlığın resmi internet sayfasında
(https://www.aile.gov.tr/duyurular ) duyuru ile istenecek atamaya esas belgelerle birlikte Bakanlığımız
Personel Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekir.
b) Belgelerini eksiksiz teslim eden adayların atamaları yapılır.
c) Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde
geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan
anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.
d) Kendilerine bildirilen süre içinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden vazgeçenler,
atamaları iptal edilenler ile memurluğa atanma şartlarından herhangi birini taşımadığının
anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listeden atama yapılabilecektir.
e)Yedek listede yer alan adayların hakları, sınav sonuç ilan tarihini takip eden altı ay için
geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

6- DİĞER HUSUSLAR
a) AÇSHB 40 Uzman Yardımcısı Alımı Bölümler itibariyle ilan edilen Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı kadro kontenjanı
için öngörülen sayıda sınavı kazanan olmaması halinde veya başvurunun olmaması durumunda,
kadro ve ihtiyaç durumuna göre alanlar arasında sayı belirleme ve değişiklik yapma yetkisi
Bakanlığa aittir.
b) Eksik belge ve bilgileri bulunan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.
c) Adaylar sınava gelirken yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport)
bulunduracaklardır.
d) Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alımı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve
bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfası (www.aile.gov.tr/duyurular) ve Kariyer
Kapısı İşe Alım Platformundan (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yayımlanacaktır.
Sınav ile ilgili yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup,
adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlan olunur.
BİLGİ İÇİN:
AÇSHB 40 Uzman Yardımcısı Alımı www.aile.gov.tr , https://aile.gov.tr/pdbs
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü
Adres: Eskişehir Yolu Sögütözü Mahallesi 2177 Sokak No: 10/A kat 4 Çankaya / ANKARA
Tel : (312) 705 53 78, (312) 705 52 15, (312) 705 54 08, (312) 705 52 39  

AÇSHB 40 Uzman Yardımcısı Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.

 Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.  

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*