Reklam

AÇSH Bakanlığına İşaret Dili Tercümanı Alımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında işaret dili tercümanı pozisyonu için mesleki uygulama sınavı ile sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

AÇSH Bakanlığına İşaret Dili Tercümanı Alımı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 25 işaret dili tercümanı alım İlanı, yayınlandı. mesleki uygulama sınavı ile 25 sözleşmeli personel alınacaktır. Adaylar başvurularını 06/06/2022-10/06/2022 tarihleri arasında

Reklam

AÇSH Bakanlığına İşaret Dili Tercümanı Alımı, İçin Alınacak İller Neresidir? 

AÇSH Bakanlığına İşaret Dili Tercümanı Alımı

AÇSH Bakanlığına İşaret Dili Tercümanı Alımı, İçin Şartlar Nelerdir? 

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:
A) Genel Şartlar:
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5) ve (7)
numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
b) Son müracaat tarihi itibariyle Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde
mezun olmak.
c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almaya hak kazanmamış olmak,
ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak,
d) Son müracaat tarihi itibariyle Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve
Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında alınmış
işaret dili tercümanlığı yapacak seviyede işaret dili bildiğini gösterir belge veya sertifika sahibi
olmak.
e) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev
yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi
halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli
personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
(Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlar, öğrenim durumu itibariyle ihraz
edilen sözleşmeli bir unvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile
eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı
hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş
pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden
herhangi birine bağlı olarak yer değişikliği yapamayanlar bir yıllık bekleme süresine tabi değildir)
B) Özel Şartlar:
1) İşaret Dili Tercümanı (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;
a) KPSS P(3) B grubu puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

AÇSH Bakanlığına İşaret Dili Tercümanı Alımı, Başvuru Şekli ve Süresi 

a) Adaylar başvurularını 06/06/2022-10/06/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.
Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
b) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak
olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel
ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
Başvuru ve tercihlerin alınması, başvuru şekli, başvuruların değerlendirilmesi, istenen
belgeler, sonuçların duyurulması, sınavın şekli, konusu, tarihi, yeri ve sonuçların ilanı ile diğer
hususlar Bakanlığımız internet adresinde www.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr/pdbs ve
Kariyer Kapısı İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresinde
yayınlanacaktır.
İlan olunur. 

Reklam

 AÇSH Bakanlığına İşaret Dili Tercümanı AlımI, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ. 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

Reklam

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR. 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam
*