Reklam

7500 Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı

Jandarma Genel Komutanlığına ‘‘2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini kılavuzu Yayınlandı.

Reklam
Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam
Reklam
Reklam

7500 Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı, Jandarma Genel Komutanlığı 7500 Uzman Erbaş Alımı Yapılacağı  Duyuruldu. Resmi gazete yayınlana ilana göre Başvurular, 12-26 Eylül 2022 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. 

7500 Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı İçin Meslek Nitelikleri Nelerdir?  

7500 Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı

6605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250
sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşlarında
olmak üzere toplam 7500 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) temin edilecektir  

7500 Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

Başvurular, 12-26 Eylül 2022 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.  

Başvuru adresi ; 2023 Yılı Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı İçin Tıklayınız.  Veya https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris 

2- 7500 Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı GİRİŞ KOŞULLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. 2023 yılı Sözleşmeli Uzman Erbaş teminine yönelik başvuru yapacak; 

 Ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile başvuru
yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar
başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2020-2021 yılına ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması
gerekmektedir.

) Mesleki nitelikli branşlara başvuracak ilköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSS
puanı aranmayacak olup, başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır. 

Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre TEK TERCİH yapabileceklerdir.
c. Nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2022)
itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak
[01 Ocak 2003 (dahil) – 01 Ocak 1995 (dahil) tarihleri arasında doğanlar] 

Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta
iken müracaat edenler için (Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler
dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış
olmak,

Askerlik hizmetini yapmakta iken ‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu alarak terhis
edilmemiş olmak,

Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü (12 Eylül
2022) itibariyle, (27) yaşını bitirmemiş ve terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş
olmak (12 Eylül 2017 tarihi ve sonrasından terhis olmak.), 

Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri
içerisinde ve 01 Ocak 2022 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, [01 Ocak
2003 (dahil) – 01 Ocak 1993 (dahil) tarihleri arasında doğanlar] (Adaylar gelirken ilk sözleşme
tarihi, sözleşme bitiş tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.)

7500 Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak [Yönetmeliğin 23’üncü maddesi
kapsamında ve Ek-d çizelgede belirtilen esaslar çerçevesinde (Komando Sağlık Yeteneklerini
Karşılayan] “UZMAN ERBAŞ OLUR” kayıtlı sağlık kurulu raporu almış olmak (Ek: Resmî
Gazete-15/4/2020-31100-Cumhurbaşkanlığı Kararı-2413/4 ve 5’nci maddeler) 

7500 Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı En az 167 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu başvuru kılavuzdaki boy-kilo tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Boy uzunluğu
çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.) 

Sağlık yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere; herhangi
bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik
Eğitim Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış
olmak, (Bu hususta yanlış veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların işlemleri temin
faaliyetinin hangi aşamasında olursa olsun sonlandırılacaktır.)

J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde, subay, astsubay, uzman
jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

7500 Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak 

Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile
basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye
kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın
veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya
şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve
alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti
sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet,
fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun
148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan otuz (30) günden daha fazla süreli
hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

Taksirli suçlar nedeniyle altı (6) ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir
cezaya mahkûm olmamak,

Jandarma Genel Komutanlığının manevi şahsiyetine gölge düşüren veya askerliğin
şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunanlar ile tutum ve davranışları ile yasadışı
siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs
kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık
yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak,
vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri
bulunmamak.)

Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak,

7500 Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı Yukarıdaki şartlara ilave olarak sözleşmeli uzman erbaş temini için başvuru

kılavuzunda belirtilen özel şartları sağlamak.

3- İLETİŞİM BİLGİLERİ:
7500 Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı Personel Temin Merkez
Komutanlığı; Şehit Savcı Mehmet Selim KİRAZ Bulvarı İncek/Çankaya/ANKARA
TEL : (0312) 464 4836
Faks: (0312) 464 4848
b. Resmi İnternet Adresleri:
(1) Jandarma Genel Komutanlığı: https://www.jandarma.gov.tr/
(2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr   

Başvuru adresi ; 2023 Yılı Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı İçin Tıklayınız.  Veya https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris 

7500 Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı,  Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.  

Askeri Personel Alımlarını Bizden Takip Edebilirsiniz.

  ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 

TIKLAYINIZ.     

 

POLİS NASIL OLUNUR? BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 

 

ASTSUBAY NASIL OLUNUR? BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 

 

UZMAN ÇAVUŞ NASIL OLUNUR? BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 

 

SÖZLEŞMELİ ER NASIL OLUNUR? BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.  

 

SAT KOMONDOSU NASIL OLUNUR? BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.  

 

 JÖH NASIL OLUNUR? BAKMAK İÇİN 

TIKLAYINIZ. 

 

JÖAK NASIL OLUNUR? BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.  

 

PÖH NASIL OLUNU ? BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
bordobereli NASIL OLUNUR? BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.  
PMYO NEDİR  GİRMEK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR ? BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.  
BEDELLİ ASKERLİK KAÇ TL OLDU? BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.  

 

ASKERİ RÜTBELER NELERDİR? BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.  

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Yorumlar 4

 1. Mustafa Göktaş says:

  Uzman erbaş

 2. Ömer says:

  Uzman erbaş

 3. kaan says:

  okadar siteye baktım sizin gibi ayrıntılı site yazan görmedim direk başvuru yerine yönlendiriyorsunuz. Teşekürler kolay gelsin

  • Admin says:

   Kamu 7/24 olaraktan bizler sizlere teşekür ederiz. Bizleri Takip etmeyi Unutmayınız. uygulamamız var indire bilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*