64 İlde 15.000 Öğretmen Alımı

Milli Eğitim Bakanlığı 15.000 Öğretmen Alımı ve Ataması Yapacağını Duyurdu!

öğretimgörevli 

Başvuru Yeri ve Şartları: 

Başvuru yapacak kişiler internet ortamında http://personel.meb.gov.tr/“  veya ilkatama.meb.gov.tr” üzerinden ön başvuru işlemlerini yapabileceklerdir.
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk
vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.).
3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına
göre atama yapılacak alana uygun olmak.
4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların
ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan
Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon
Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla
tamamlamış olmak.
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt
içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak.
6. 2020 veya 2021 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için
puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış
olmak.
7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza
almamış olmak.
8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak
ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri
feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini
tamamlamış olmak.
9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı
Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak.
şartları aranacaktır.

Başvuru Takvimi ve Sınav Merkezleri:

ögretmen alımı

 

ögretmen alımı

Kontejyan Listesi!:

atama ögretmen

 

ögretmen atama alma 

64 İlde 15.000 öğretmen alımı tüm  detaylı listesini  bakmak için tıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.