Reklam

60 Puanla Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı

İskenderun Teknik Üniversitesine Kadın / Erkek 18 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapılacağı Açıklandı.

Reklam

60 Puanla Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı, Kamu üniversitesine 18 sözleşmeli  Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapılacağı Duyuruldu. Başvurular 06 Aralık 2022 20 Aralık 2022 

 

60 Puanla Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı ,İçin Şartlar Nelerdir?  

60 Puanla Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı (2022-2) Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fikrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın “Sınav Şartı” başlıklı Ek-2 inci maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır. 

60 Puanla Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı

BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 

60 Puanla Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Başvuru Başlangıç Tarihi 06 Aralık 2022 

Son Başvuru Tarihi 20 Aralık 2022

Advertisement. Scroll to continue reading.

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 06 Ocak 2023 

Reklam

Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin İtiraz  20 Ocak 2023-27 Ocak 2023 

Tarihleri İtirazların Değerlendirilmesi 30 Ocak 2023- 03 Şubat 2023 

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi- https://iste.edu.tr/duyuru-merkezi/2022/12/06/3588

Üniversite zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

GENEL ŞARTLAR 

2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak, İlana son başvuru tarihi ve yerleşen adaylar için ise ibraz tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Belge teslim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerlilik süresi olmak.) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak ve vardiyalı çalışmaya →→ Bu engel durumu bulunmamak, →→→

60 Puanla Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak, Erkek adaylar için 170 cm’den kısa olmamak, Kadın adaylar için 165 cm’den kısa olmamak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallik, işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak, →→ Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak, Belgelendirmek kaydıyla beden kitle endeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

GÖREV TANIMI →  5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamındaki koruma ve güvenliğe ilişkin hizmetleri sağlamak. pozisyonda vardiya sistemi ve uygulanmaktadır. → Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Güvenlik Şube Başkanlığı Koruma Müdürlüğü tarafından Kurumumuza ait merkez ve taşra teşkilatındaki tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde (nöbet usulü) çalışmaya engel durumu olmamak.

2. Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri Adayların, ilanın resmi gazetede yayımlandığı gün itibariyle 15 (Onbeş) gün içerisinde https://iste.edu.tr/pdb/belge-ve-formlar internet adresinde bulunan

60 Puanla Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Başvuru Dilekçesi ve Sözleşmeli Personel Başvuru Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle başvuruda istenen belgelerle birlikte 06 Aralık 2022 – 20 Aralık 2022 tarihleri arasında İskenderun Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına (İSTE Merkez Kampüsü Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Binası Kat:3) elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak olup ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular, ilan şartlarına uygun olmayan başvurular ve diğer sebeplerle eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru süresi sonunda, müracaatta bulunanların belgeleri ilgili komisyonca incelenerek değerlendirmeye tabii tutulacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Santral: 0.326 613 56 00-613 70 80-617 82 76 Dahili: 1204 – 1207 – 1209 telefon numaraları hattından yardım alabilecektir.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur.

3.  7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

2022-KPSS lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93, ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 puanına sahip olmak 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

60 Puanla Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Eksiksiz, dijital olarak doldurulmuş ıslak imzalı Başvuru Dilekçesi (Yandaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz: https://iste.edu.tr/pdb/belge-ve-formlar)  veya https://iste.edu.tr/duyuru-merkezi/2022/12/06/3588 Eksiksiz, dijital olarak doldurulmuş ıslak imzalı Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (fotoğraflı), (Yandaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz: https://iste.edu.tr/pdb/belge-ve-formlar) Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)

Reklam

2022 KPSS Sonuç Belgesi, (ÖSYM web sayfası https://www.osym.gov.tr/üzerinden alınacak okunaklı ve karekodlu belge) (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır),

Reklam

Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden temin edilebilir. Tecil, muafiyet veya askerliğin yapıldığına dair belgelerde, ilgili başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmemiş ise askerlik şubesinden askerlik durum belgesi alınacaktır.)

Nüfus Kayıt Örneği (Vukuatlı). (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devlet’ten alınan karekodlu, noter onaylı sureti veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü örneği)

Advertisement. Scroll to continue reading.

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (e-Devlet sistemi üzerinden SGK sayfasından “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü” başlığı altında “Barkodlu Belge Oluştur” sekmesinden alınmaktadır.) Sigortalı hizmeti olan veya olmayan tüm adaylar bu belgeyi teslim etmek zorundadır (Barkodu/Karekodu okunaklı). SGK tescil ve hizmet dökümü belgesinde son bir yıl içinde kamuda sigortalı hizmeti görülenler (İŞKUR dahil)

Son 1 (bir) yıl içinde kamu kurumlarında çalışması bulunanların, hangi statüde çalıştıklarını ve ne şekilde işten ayrıldıklarını gösterir ilgili kurumdan alacakları onaylı belge.

Özel güvenlik kimlik kartı. (5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 14’üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimin başarıyla tamamlamış olmak, özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.) (Özel güvenlik kimlik kartının belge teslim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerlilik süresi olmak.),

Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (Resmi veya özel sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)( Belgelendirmek kaydıyla beden kitle endeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak zorundadır)

İlgili pozisyonlara başvuran adayların ayrıca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında Üniversitemizi web sayfasında bulunan “Aydınlatma Metni” ne, https://iste.edu.tr/kvkk/aydinlatma-metni linki üzerinden ulaşabilecek olup, aynı sayfadaki “Açık Rıza Beyanı” formunu imzalayarak başvuru dilekçesi ekinde Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR 

1. Atanmaya hak kazanan adaylarla, hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

2. “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın “Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fikrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

3. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

4. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev mahallinde ikamet etmek zorundadır.

5. İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretim, hizmet verilen ve ayrıca Üniversiteye ait bina veya alanın bulunduğu ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

6. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

7. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.

8. İlandaki pozisyonlara ait görev tanımlarındaki işler adayları bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine bağlı olarak yeni görevler ekleme hakkını saklı tutar.

9. İlana başvuru yapan adayları, başvuru tarihi itibariyle; 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ 

60 Puanla Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı” başlıklı ek 2 inci maddesinin (b) fikrası uyarınca, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile başvuru yapılan sözleşmeli personel pozisyonu ile ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır. Tüm atamalar KPSS puan sıralaması ile olacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde istenen diploma veya mezuniyet belgesi tarihi önce olan, bununda eşit olması halinde doğum tarihi önce olan (yaşça büyük olan) adaya öncelik tanınacaktır. İlan edilen pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylar arasından şartları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır. KPSS’ de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz https://iste.edu.tr/ web adresinden ayrıca ilan edilecektir.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır.

İşe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmeyen, aranan şartları taşımadığı tespit edilen veya arşiv araştırma sonucu olumsuz olan asıl kazanan adayların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır.  Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, nihai değerlendirme sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde yazılı olarak İskenderun Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve sonucu adaya yazılı olarak bildirilecektir. Sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde yazılı olarak ulaşmayan veya TC kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri ile e-posta ve belgegeçer (faks) ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İlgili pozisyonlara başvuru yapan adaylara ait kişisel veriler, Üniversite ile kişisel veri sahibi arasındaki ilişkiye bağlı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Üniversite birimlerince oluşturulacak ve güncellenerek işlenecek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir. Kişisel veriler, aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı KVKK’ nın 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen kişisel veriler işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecek ve aynı Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddeleri kapsamında aktarılabilecektir.

Atanmaya hak kazanan adayların ücretleri Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 2023 yılı içinde yayımlayacağı genelgeler uyarınca hizmet yılı 5 yıldan az olanlara göre belirlenecek olan rakamlara ek ödeme, aile yardımı ve çocuk yardımı dahil edildikten ve yasal kesintiler yapıldıktan sonra net ücretler belirlenecektir. 15. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

İlanen duyurulur.   

60 Puanla Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Yorumlar 2

  1. Kadircan says:

    Sayın devlet büyüklerim lütfen ne olur kamu memur alımı 35 yaş sınırı 37 yapılsın insiyatif sağlansın lütfen iş bulamıyoruz geçinemiyoruz beklemekten yaş geçiyo mağdur oluyoruz

    • yönetici says:

      mesaj alınmıştır. Haklısınız bu konuda gerekeni iletmiş oldunuz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*