58 Sözleşmeli Personel Alımının Gerçekleşeceği Açıklandı

Üniversiteye Bağlı Birimlerde Farklı Meslek Gruplarından Toplam 58 Sözleşmeli Personel Alımının Yapılacağı Açıklandı

58 Sözleşmeli Personel alımının gerçekleştirileceği duyuruldu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlı İstanbul Hamidiye Külliyesi ve Ankara Gülhane Külliyesi’nde bulunan birimlerde
istihdam edilmek üzere, KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak sureti ile farkı meslek unvanlarından (koruma ve
güvenlik görevlisi, destek personeli – temizlik) toplam 58 (elli sekiz) sözleşmeli personel alımının
gerçekleştirileceği ilanı yayımlandı.

58 sözleşmeli personel

Öğrenim durumu, unvanı, görev yapacağı il, alınacak kişi sayısı, puan türü ve aranılan şartlar aşağıda belirtilmiştir:

personel ortaöğretim tablo1
personel ortaöğretim tablo2
58 sözleşmeli personel ortaöğretim
58 sözleşmeli personel ortaöğretim
58 sözleşmeli personel ortaöğretim

58 Sözleşmeli Personel Adaylarında Aranan Genel ve Özel Şartlar Neler?

– T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) vatandaşı olmak
– Kamusal haklarından yararlanmada herhangi bir engelinin bulunmaması
– Başvuruda bulunacak erkek adayların askerlik ile herhangi bir ilişiğinin bulunmaması (askerlik çağına gelmemiş
bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış ya da ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmaları gerekmektedir)
– Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak
– Kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl ya da daha fazla süre ile veya devletin güvenliğine karşı suçlar,
anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve
güveni kötüye kullanma, casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkum olmamak
– Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak
– Mesleğini sürekli yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık probleminin (bedensel ve ruhsal) bulunmaması

58 sözleşmeli personel

Başvurular Nereye ve Ne Zaman Yapılacak?

– Başvuruda bulunmak isteyen adayların; https://www.sbu.edu.tr/ internet adresinde bulunan Başvuru Talep Formunu
bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını alarak istenilen belgelerle birlikte ilanın resmi gazetede yayımlandığı
tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi saat 17:00’a kadar İstanbul’u tercih etmek isteyen adayların Sağlık Bilimleri
Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Hamidiye Külliyesi Tıbbiye Caddesi No: 38 Selimiye / Üsküdar / İstanbul)
adresine, Ankara’yı tercih etmek isteyen adayların Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Şube
Müdürlüğü’ne (Ankara Gülhane Külliyesi Emrah Mahallesi Etlik / Keçiören / Ankara) şahsen başvurmaları gerekmektedir.
– Adayların sadece tek bir unvana başvuru hakkı bulunmaktadır. Birden fazla ilan numarası ile başvuru yapıldığı tespit
edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
– Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri
ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Başvurularda Adaylardan Hangi Belgeler İstenecek?

https://www.sbu.edu.tr/ internet adresinden temin edilecek Başvuru Talep Formu
– 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi + Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
– Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter Onaylısı
– İkametgah Belgesi (E-devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir)
– Askerlik Durum Belgesi + Adli Sicil Kaydı
– Özgeçmiş (CV), belgeler ve sertifikalar
– Koruma ve Güvenlik Personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı
– Koruma ve Güvenlik Personeli için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık probleminin
bulunmadığına dair sağlık raporu
– Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
– Sürücü belgesi (İstenilen Pozisyon İçin)

BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*