Reklam

50 Dernekler Denetçi Yardımcısı Alımı

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 50 adet İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı Alımı

Reklam

50 Dernekler Denetçi Yardımcısı Alımı, İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatına 50 adet Dernekler Denetçi Yardımcısı Alımı Yapılacağı Açıklandı. Başvurular; 26-30 Aralık 2022 tarihleri arasında Bakanlığımızın adresli internet sitesindeki https://www.icisleri.gov.tr/personel/duyurular “Duyurular” bölümünde yayımlanacak.

50 Dernekler Denetçi Yardımcısı Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

50 Dernekler Denetçi Yardımcısı Alımı

A) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları
taşımak,
2- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari
bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki
öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,
3- Giriş(sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını
doldurmamış olmak (01/01/1988 tarihinden sonra doğanlar),
4- Görev yapılmasına engel bir halin olmadığına dair yazılı beyanda bulunmuş olmak,
5- Sınavın yapılacağı dönemde son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış “Kamu
Personel Seçme Sınavı KPSSP(23)” puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla
ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı aday arasına girmek (sıralamaya giren son aday ile aynı puana
sahip diğer adaylar da giriş(sözlü) sınavına alınır).

B) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 

1- Başvurular; e-Devlet şifresi ile yapılacaktır. Bu nedenle adayların https://www.turkiye.gov.tr/ hesabının
bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları
gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile
üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebileceklerdir.
2- Başvurular; 26-30 Aralık 2022 tarihleri arasında Bakanlığımızın adresli
internet sitesindeki https://www.icisleri.gov.tr/personel/duyurular “Duyurular” bölümünde yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri
Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.
3- Başvurular elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat başvurular kabul
edilmeyecektir.
4- E-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru”
linkine erişim sağlandığında, kimlik, öğrenim, askerlik ve YDS bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Profil
bilgileri eksik veya hatalı olan adaylar ilgili kurumlarla iletişime geçerek, gerekli düzeltmeleri yaptırmak
zorundadırlar.
5- Yükseköğrenim mezuniyet bilgileri ile başvuruda bulunacak adayların; öğrenim bilgileri eDevlet üzerinden Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde, hata/eksiklik
olan veya Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adaylar ekleme/düzeltme yapmak
için mezun oldukları üniversitenin ilgili birimleri ile görüşerek YÖKSİS üzerinden bilgilerini
güncellettirmeleri zorunludur. Aksi takdirde bu durumda olan adaylar, sınava başvuruda
bulunamayacaklardır.
6- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim
durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir
belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
7- Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmekte olup,
bilgilerinde hata olan adayların ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri,
askerlik durum belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri zorunludur.
8- E–Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru”
linki aracılığı ile açılan uygulamada yer alan “Kişisel Bilgiler” sayfasında fotoğrafı otomatik gelmeyen

adayların, Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün https://www.icisleri.gov.tr/personel internet
adresinin “Personel Kimlik Kartı” sekmesinin “Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğraf
Standartları” bölümünde yer alan özelliklere uygun olarak çektirilmiş fotoğrafını (600×800 boyutlarında
300 dpi çözünürlükte) pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri zorunludur.
9- Başvurusunu tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların “Başvurumu
Tamamla” butonuna basmaları zorunludur. Aksi takdirde bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların
başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaklardır.
10- Başvurular 30 Aralık 2022 tarihi saat: 17:30 sona ereceği ve modül kapanacağı için, başvuru
yapmayan adayların belirtilen tarih ve saate kadar “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve
Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapmaları “Başvurumu
Tamamla” butonuna basmaları gerekmektedir. Aksi takdirde bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların
başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaklardır.
11- Başvuru tarihleri arasında bilgilerinde eksik veya hata olduğunu fark edip değişiklik yapmak
isteyen adayların “Başvurumu İptal Et” butonuna basarak başvurularını iptal etmeleri gerekmektedir.
Başvurusunu iptal eden adayın sistemdeki kayıtlı başvurusu silinmiş olacaktır. Adayların tekrar “Başvur”
butonuna basarak açılan ekrandan başvurularını yenilemeleri gerekmektedir. Başvurusunu yenileyen
adayların bu işlemi 30 Aralık 2022 tarihi saat 17:30’dan önce tamamlayarak “Başvurumu Tamamla”
butonuna basmaları zorunludur. Aksi takdirde bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme
kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
12- Adaylar başvurularını tamamlayıp, “Başvurumu Tamamla” butonuna basıp başvurusunu
modüle kaydettikten sonra “Başvurunuz tamamlanmıştır.” uyarısı ekrana gelecek olup, aynı ekranda yer
alan “İş Talep Formu İndir” butonuna basarak İş Talep Formunun çıktısını alabilecekleri gibi e- Devlet
üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan
uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden de İş Talep Formunun çıktısını istedikleri zaman
alabileceklerdir.
13- Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından ve istenilen belgelerin modüle yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu
hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
14- Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular ile eksik veya hatalı sınav başvuru
belgeleri kabul edilmeyecektir.

Reklam

C) ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ 

Adaylar sınav sürecine ait durum bilgilerini(4 katı aday arasına girip/giremediği, başvurusunun
kabul edilip edilmediği, itiraz sürecini, giriş(sözlü) sınav yeri/ tarihi/ saati bilgilerini, giriş(sözlü) sınava
katılım durum bilgisini, giriş(sözlü) sınav puanını, asıl/ yedek sonuç bilgisini) e-Devlet üzerinden “İçişleri
Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki
“Başvurularım” sekmesinden takip edebileceklerdir. Ayrıca sınav sonuçları ile ilgili adaylara herhangi bir
yazılı bildirim yapılmayacaktır.
“İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan
uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden durum bilgisinin ve duyuruların takip edilmemesi nedeniyle
oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.
Sınav süreci ile ilgili gerek duyulması halinde İçişleri Bakanlığının resmi internet adresinin
“Duyurular” kısmında adayları bilgilendirme amacı ile duyuru yapılabilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Ç)BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sınavın yapıldığı dönem itibarıyla geçerliliği bulunan KPSSP(23) puan türü ve sıralamasına göre
ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı içerisine giren ve komisyonca yapılan değerlendirme
sonucunda başvuruları kabul edilen adaylar, giriş(sözlü) sınava alınacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana
sahip olan adaylar da giriş(sözlü) sınavına alınacaktır.
Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve onaylı
kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş
pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen
adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaklardır.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, atanma şartlarını taşımayanlar ve/veya atanma şartlarını
kaybedenler ile başvuru aşamasında ilanda istenilen ilgili belgeler dışında farklı belgeler yükleyenler ve
Bakanlıkça istenilmesi durumunda ilanda aranılan şartlara ilişkin ilgili belgeyi ibraz edemeyenler,
giriş(sözlü) sınavına alınmayacaktır. Bu hususların sonradan anlaşılması durumunda ise ilgili adaylar
giriş(sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması
yapılmış olanların da atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

D) İTİRAZ 

KPSSP(23) başarı puan sıralamasına göre belirlenen değerlendirme sonuçlarına itirazlar; “İçişleri
Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki
“Başvurularım” sekmesinden ve SMS ile başvurularının reddedildiğine ilişkin bilgilendirmenin adayların
erişimine açıldığı tarihten itibaren üç iş günü içinde hafta içi (09:30 17:30) mesai saatleri arasında ilgili
Sınav Komisyonuna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususların belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir.
Giriş(sözlü) sınav sonuçlarına itirazlar ise; sonuçların duyurulmasından itibaren üç iş günü içinde
hafta içi (09:30 17:30) mesai saatleri arasında ilgili Sınav Komisyonuna yazılı olarak, itirazda bulunulan
hususların belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir.
İtiraz için belirtilen tarih ve saat aralığında Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına iletilen itirazlar
değerlendirilecek olup, belirtilen itiraz tarihleri ve saati dışında Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına
iletilen itirazlar dilekçeleri ise işleme alınmayacaktır.

E) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE KONULARI 

KPSSP(23) puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının en fazla dört
katı arasına belirlenen ve başvuruları komisyonca kabul edilen adaylar, KPSS puan sıralamasına göre
giriş(sözlü) sınavına alınacaktır. Giriş(sözlü) sınavında adaylar, sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50)
puan, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10) puan, liyakati, temsil
kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10) puan, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı
(10) puan, genel yetenek ve genel kültür (10) puan, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10) puan
üzerinden değerlendirilecektir.

F) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Giriş(sözlü) sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 puan alan adaylar başarılı
sayılır. Giriş(sözlü) sınavda, her üyenin vermiş olduğu puanın aritmetik ortalaması alınarak adayların
giriş(sözlü) sınav puanı tespit edilecektir. Her aday için verilen giriş(sözlü) sınav puanı adayın başarı
puanını oluşturur. Giriş(sözlü) puanları aynı olan adayların olması durumunda, yabancı dil puanı en yüksek
olan adaya öncelik verilecektir.
Giriş(sözlü) sınavında değerlendirme tutanağı dışında sesli ve görüntülü herhangi bir kayıt sistemi
kullanılmamaktadır.
Giriş(sözlü) sınavından en az 70 puan almış olmak, sınav sonuçlarına göre asıl ve yedek aday
sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.
Giriş(sözlü) sınav sonuçları, asıl ve yedek adaylar ile ilgili bilgilendirmeler, Bakanlığımızca
belirlenecek tarihte e- Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav
Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden adaylara bildirilecektir.

Reklam

G) ATAMA İŞLEMLERİNE ESAS İSTENİLECEK BELGELER 

Giriş(sözlü) sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan adaylar;
1- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış
olanlar için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı
örneği),
2- Aday tarafından imzalı İş Talep Formu çıktısı (Adaylar bu belgeleri sınav başvurularını
tamamladıktan sonra hemen alabilecekleri gibi e- Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil
Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım”
sekmesinden başvuru süreci sonrasında da alabileceklerdir.)
3-Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün https://www.icisleri.gov.tr/personel internet
adresinin “Örnek Formlar ve Dilekçeler” linkinden temin edilip, doldurulacak ve imzalanacak “Mal
Bildirim Formu”, “Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu” ve “Devlet Memurluğuna İlk Defa veya
Yeniden Atama Başvuru Formu”nu Bakanlığımızca belirtilen tarihlerde İçişleri Bakanlığı Personel Genel
Müdürlüğü İşlemler Şubesi Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.
4- Bakanlığımızca belirtilen tarihlerde atama evraklarını teslim etmeyen adaylar atanma hakkından
vazgeçmiş sayılacaklardır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar *** 

   WEB SİTEMİZDEKİ YENİ GÜNCEL 

İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*