4B Personelin Askerlik Süresi İş Sonu Tazminatı

İş sonu tazminatı ödemelerinde fiilen iki yıl çalışmış olma şartı aranır. Askerlik süresi bu hesaplamada dikkate alınmayacaktır.

Devlet Memurları Kanunu’na göre sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak esas ve usuller Cumhurbaşkanınca belirlenen hükme bağlanmıştır. Kurumlarda fiilen, askerlik ve doğum dışında kesintisiz iki yıl çalışan kişiler;

• Sürekli tam iş göremezlik geliri, malüllük ya da yaşlılık aylığı bağlanması,
• Sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi,
• Sözleşmeyi feshetmesi,
• İlgilinin ölümü, halleri olduğu zaman bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarını geçmemek üzere aylık brüt ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenmektedir.

Bir Yıldan Fazla Olursa Ne Olur?

Bir yıldan uzun sürede tam yıl için hesaplanan miktardan o süreye denk gelen tutar kadar ödeme yapılır. Madde hükmüne göre tazminat ödenmesi için sözleşmeli personelin kurumunda en az iki yıl görev yapması gerekir.

Askerlik ve doğum sebebiyle sözleşmenin feshedilmesi ve akabinde yeniden göreve başlanması sonrasında iş sonu tazminatı ödenmesi de hizmetin süresine bakılmaz. Ancak iş sonu tazminatı ödenmesi sonrasında fiili olarak iki yıl çalışmış olma şartı aranılır.

Askerlik bu zamana dahil değildir. Askerlik süresi sözleşmeli personel için fiili hizmetten sayılmaz. Personelin sözleşmesini feshetmek için askere gittiği dikkate alındığı zaman fiili olarak iki yıl çalışma şartını karşılayamaz. Bu durumda iş sonu tazminatından yararlanamazsınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.