400 İdare Memur Öğrencisi Alım İlanı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza İnfaz
Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin
32 ve 33. maddeleri kapsamında; öğrenci alınması.

Başvuru Tarihi:
Öğrenciliğe kabul kararı onaylanan idare memurluğu öğrencileri için kayıt tarihleri 20-24
Eylül 2021 olarak belirlenmiştir.
COVID19 pandemi sürecinde ve doğabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda program takviminde değişiklikler
yapılabilecektir.

İstenilen Evraklar:

(1- Bir adet nüfus cüzdanı fotokopisi, 2- Noter onaylı müteselsil kefalet senedi,
3- Kan grubu bilgisi, 4- Üç (3) adet vesikalık fotoğraf) teslim etmek suretiyle kayıtlarını
yaptırmaları gerekmektedir. Geçerli bir mazereti olmadıkça öğrencilerin randevusuz kaydı
yapılmayacaktır. 24 Eylül 2021 tarihi mesai saati bitiminden (17.00) itibaren kayıt işlemi
yapılmayacaktır.
Eğitime başladıkları tarihte, sağlık raporu veya güvenlik soruşturması işlemleri tamamlanmamış
olanlar için geçici kayıt yapılır. Eksik belgelerin tamamlanmasından sonra da kesin kayıt yapılır.
Kayıt kabul işlemleri, ilgili eğitim merkezi bürosunun ve öğrenci işleri sorumluları tarafından
yürütülür. Öğrenci adayı olabilme şartlarını taşıyanlar için kayıt kabul formu ile öğrenci/kursiyer
tanıma anketi doldurulur. Her öğrenci için ayrı veya  dosya açılır, öğrencinin tüm bilgi ve belgeleri
dosyasında saklanır.
Kayıt işlemlerinin sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi ve diğer bilgilendirmeler için personel
eğitim merkezlerinin internet sitelerinde yayınlanan duyuruların yakından takip edilmesi
gerekmektedir.

ALIM YAPILACAK İLLER:
Ankara, İstanbul ve
Denizli illerinde bulunan eğitim merkezlerine yerleştirilmeleri uygun bulunmuştur.

.400-idare-memuru-alimi-duyurusu bakmak için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.