Reklam

40 Sözleşmeli Personel Alınacağı Duyuruldu

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Farklı Dallardan 40 Personel Alımı Olacağını Açıkladı. Detaylar Haberimizde.

Reklam

40 Sözleşmeli Personel Alınacağı Duyuruldu. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle 40 sözleşmeli personel alınacaktır.

 

40 Sözleşmeli Personel Alınacağı Meslek Dalları Nedir? 

Hemşire, Diğer Sağlık Personeli (Diyaliz), Diğer Sağlık Personeli (Tıbbi Dök.ve Sekreterlik), Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Büro Personeli, Destek Personeli (Şoför), Destek Personeli (Temizlik-Erkek-Bayan), Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek-Bayan)

 

1- Hemşire Hakkında Nitelikler

Üniversiteye 40 Sözleşmeli Personel Alımı

Aranan Nitelikler

Advertisement. Scroll to continue reading.

-Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak
-01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş)yaşını doldurmamış olmak.

Reklam

-Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu alanının Hemşirelik dalından
mezun olmak
-01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş)yaşını doldurmamış olmak.

 

2- Diğer Sağlık Personeli (Diyaliz) Hakkında Nitelikler

Üniversiteye 40 Sözleşmeli Personel Alımı

Aranan Nitelikler

Yükseköğretim Kurumlarının Diyaliz bölümü ön lisans mezunu olmak
-01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş)yaşını doldurmamış olmak

 

3- Diğer Sağlık Personeli (Tıbbi Dök.ve Sekreterlik) Hakkında Nitelikler

Aranan Nitelikler

-Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü ön lisans mezunu olmak
-01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş)yaşını doldurmamış olmak

 

4- 40 Sözleşmeli Personel Alınacağı Mühendis Hakkında Nitelikler

Aranan Nitelikler

-Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
-01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş)yaşını doldurmamış olmak

 

5- Tekniker Hakkında Nitelikler 

40 Sözleşmeli Personel Alınacağı Duyuruldu

Aranan Nitelikler

-Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve
Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı,
Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama,
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama ön lisans programlarının
birinden mezun olmak.
-01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş)yaşını doldurmamış olmak
-Alanında en az 2 yıl tecrübesi olmak ve bunu SGK dan alınacak belge ile ibraz etmek.

 

6- Üniversiteye 40 Personel Teknisyen Hakkında Nitelikler 

Aranan Nitelikler

-Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme bölümü mezunu olmak
-01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş)yaşını doldurmamış olmak
-Alanında en az 2 yıl tecrübesi olmak ve bunu SGK dan alınacak belge ile ibraz etmek.

 

7- Üniversiteye 40 Personel Alımı Büro Personeli Hakkında Nitelikler 

40 Sözleşmeli Personel Alınacağı Duyuruldu

Aranan Nitelikler

-Yükseköğretim Kurumlarının İşletme, İktisat bölümü lisans mezunu olmak
-01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş)yaşını doldurmamış olmak

– Yükseköğretim Kurumlarının Adalet programı ön lisans mezunu olmak
-01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş)yaşını doldurmamış olmak

 

8- Destek Personeli (Şoför) Hakkında Nitelikler 

makam şoförü büro personeli

Aranan Nitelikler

-Herhangi bir Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) Mezunu olmak
-01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş)yaşını doldurmamış olmak
-En az E sınıfı Ehliyeti olmak
-Şoförlük Konusunda en az 2 yıl tecrübeli olmak ve belgelendirmek

Reklam

 

 

9- Destek Personeli (Temizlik) Hakkında Nitelikler

temizlik görevlisi

Advertisement. Scroll to continue reading.

– Herhangi bir Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) Mezunu olmak
– 01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş)yaşını doldurmamış olmak
– Temizlik görevini devamlı yapmasında engel olabilecek durumu bulunmamak
(Alınacak personel Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde İç ve Dış Alan Temizlik İşlerinde
çalıştırılacaktır.)

– Herhangi bir Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) Mezunu olmak
– 01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş)yaşını doldurmamış olmak
– Temizlik görevini devamlı yapmasında engel olabilecek durumu bulunmamak
(Alınacak personel Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde İç ve Dış Alan Temizlik İşlerinde
çalıştırılacaktır.)

 

10- Koruma ve Güvenlik Görevlisi Hakkında Nitelikler

üniversiteye 100 sözleşmeli personel

Reklam

Aranan Nitelikler

-Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak
-01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş)yaşını doldurmamış olmak
– Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere başvuru yapacak personelin görevini
yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait
ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,
– Başvuru yapacak erkek adayların askerlik görevini yapmış olmak ve askerlik ile ilişiği olmamak.
– Son başvuru tarihi itibariyle 5188 Sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile
tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel
güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak
– Erkek adaylarda en az 175 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı
ile kilosu arasındaki fark 15’den fazla,10’dan az olmamak (Boy ve kilo bilgileri sağlık kuruluşlarından
belgelendirilmelidir.)

 

Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak
– 01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş)yaşını doldurmamış olmak
-Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere başvuru yapacak personelin görevini
yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait
ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 5188 Sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile
tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel
güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak
– Bayan adaylarda en az 165 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı
ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla,10’dan az olmamak (Boy ve kilo bilgileri sağlık kuruluşlarından
belgelendirilmelidir.)

 

-Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) Mezunu olmak
-01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş)yaşını doldurmamış olmak
– Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere başvuru yapacak personelin görevini
yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait
ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,
-Başvuru yapacak erkek adayların askerlik görevini yapmış olmak ve askerlik ile ilişiği olmamak.
– Son başvuru tarihi itibariyle 5188 Sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile
tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel
güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak
– Erkek adaylarda en az 175 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı
ile kilosu arasındaki fark 15’den fazla,10’dan az olmamak (Boy ve kilo bilgileri sağlık kuruluşlarından
belgelendirilmelidir.)

 

40 Sözleşmeli Personel Alınacağı İçin Genel Şartlar ve Açıklamalar

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar,
devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya ilişiği olmamak.
5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
6- 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak,
7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
8- Adaylara hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmediği belirlenen (tespit edilen) adayların sözleşmeleri 1 (bir)
ay içerisinde feshedilecektir.
9- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, “Sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet
sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında
istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması
10- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
11- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır.
Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır.
Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
12- Başvurularda “Kamu Görevlerinde İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
13- 7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü planlanan çalışma dahilinde gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali bulunmamak.
NOT: Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin talepleri değerlendirilmeyecek, haklarında herhangi bir işlem yapılmış ise bu işlemler iptal
edilecektir. Ayrıca, konusu suç teşkil eden hususlarda gerekli yasal yollara başvurulacaktır.

 

40 Sözleşmeli Personel Alınacağı İçin Başvuru Yeri, Şekli ve Zamanı

1) Online olarak ilanda yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların https://ekampus.afsu.edu.tr/basvuru/ web adresinden başvuru yapılacak
pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.(Başvuru kılavuzu web sitemizde
mevcuttur.)
2) Adaylar başvuru esnasında oluşturdukları kullanıcı adı ve şifresi ile üye girişi yaparak başvurularının tanımlanıp tanımlanmadığını takip etmeleri
gerekmektedir.
3) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla kadroya başvuru yapamayacaktır. (Birden fazla pozisyona başvuru
yapan adayların her iki başvurusunda geçersiz sayılacaktır.)

4) Adaylar KPSS puan türü, yılı ve puanını içeren belgelerini ÖSYM web servisleri aracılığı ile barkodlu belge üretilmeli ve online kayıt sistemine bu
belge PDF formatında yüklenmelidir. Adayların tercih edilen pozisyon için belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile mezuniyet belgeleri/diplomaları kontrol
edilecek olup, başvurulan pozisyona uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır. İstenilen belgeler (Diploma/Mezuniyet
belgesi, KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, fotoğraf, nüfus cüzdanı vb.) ilgili alanlara yükleyecektir.
5) Başvurusu “Başvurunuz alınmıştır. ” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.
6) Başvuru işlemleri ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılabilecektir.
7) Online başvurular dışında şahsen, posta ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
8) Online Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile
istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.
9) Adaylar Kurumumuz ilanına başvuruda bulunarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa(KVKK) kapsamında; Kişisel verilerinin
kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasına muvafakat vermiş sayılırlar.

C- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
1) Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazanıp
kazanmadıkları ilk önce 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa kapsamında kişisel bilgileri gizlenerek ilan edilecek olup, akabinde web sitemizde
duyurular menüsünde https://ekampus.afsu.edu.tr/basvuru/ adresindeki web portalına kendi kullanıcı kodu ve şifrelerini kullanmak yöntemiyle giriş yaparak
öğrenilebilecektir. İlgili web adresi portalında (kişiye özel) kişiye yapılan bildirim tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2) Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce
mezun olmuş olan, bununda aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir.
3) Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan
edilen yedek adaylardan (Her kadro sayısı için 1(Bir) yedek aday belirlenecek olup) KPSS puan sırasına göre sırası ile çağırılarak atama yapılacaktır.
4) Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı şartları yerine getirmelidir.
5) Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal
edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
6) Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar sonuçların ilanından itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde Afsü Personel Daire Başkanlığı İdari
Personel Birimine şahsen başvurması gerekmektedir. Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimini
müteakip yerleştirme işlemi yapılacaktır. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirildiğinin adaylara tebliğinden itibaren 657 sayılı Kanunun 62’nci
maddesinde belirtilen süreler içerisinde aday görevine başlamak zorundadır.
7) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

 

40 Sözleşmeli Personel Alınacağı İçin BAŞVURU ESNASINDA SİSTEME YÜKLENECEK BELGELER 

1- Sözleşmeli personel başvuru formu (Online başvuru sonrasında form sisteme otomatik yüklenmektedir.)
2- Öğrenim durumları itibariyle ilgili 2020 yılı KPSS (B) sınavından alınmış olan KPSS sonuç belgesi fotokopisi (ÖSYM Sisteminden “Barkodlu”
Kontrol Kodu Olan) Adayların Sonuç belgeleri ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. PDF
olarak sisteme yüklenecektir.
3-Mezuniyet belgesi aslı veya onaylı sureti (PDF olarak sisteme yüklenecektir. e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)
4-1 adet Fotoğraf (jpeg formatında sisteme yüklenecektir. )
5-Nufüs Cüzdanı aslı ve fotokopisi (PDF olarak siteme yüklenecek)
6-Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (PDF olarak siteme yüklenecektir. e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)
7-Adli Sicil Kaydı (PDF olarak siteme yüklenecektir. e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)
8-Varsa daha önce çalışmış olduğu SGK Hizmet Dökümü (PDF olarak siteme yüklenecektir. e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)
9-Sertifika istenen ilan için ilgili belge (PDF olarak sisteme yüklenecektir.)
10-Koruma ve Güvenlik Görevlisi İlanı için (Erkek-Bayan) Boy-Kilo endeksini gösterir Sağlık Kuruluşu onaylı belge (PDF olarak sisteme yüklenecektir.)

Adres :
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı
Zafer Sağlık Külliyesi A blok
Dörtyol Mah. 2078 Sokak No:3
AFYONKARAHİSAR
Bilgi için irtibat telefonu : 0 (272) – 2463335/Dahili 40305/40315/40320
Eposta adresi: [email protected]

 

40 PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.

WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*