Reklam

2022 KPSS Kafkas Üniversitesine Personel Alımı

2022 yılı KPSS (B) grubu puana göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyona karşısında belirtilen sayı ve nitelikte sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

2022 KPSS Kafkas Üniversitesine Personel Alımı 2022 yılı KPSS (B) grubu puanı esas alınacaktır. Başvurular 16-01-2023 01-02-2023 Tarihi arasında.

2022 KPSS Kafkas Üniversitesine Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

2022 KPSS Kafkas Üniversitesine Personel Alımı

ARANILAN GENEL KOŞULLAR
A-Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48 inci maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Taksirli Suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para
cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa
bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
3. Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,
4. Askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
5. 657 sayılı Kanununun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli
bulunmamak,
B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir
yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü
uyarınca başvuruları kabul edilmeyecektir.
C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi
isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
D- KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için 2022 KPSSP3 puanı esas
alınacaktır.
E- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam
edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi
olarak çalışacaklardır.
F- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği
sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak,
sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.
G- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar
H- Yapılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması

ÖZEL ŞARTLAR
a) 2022 yılı KPSS (B) grubu puanı esas alınacaktır.
b) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak,
c) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak,
d) Başvuru yapacak adayların son 1 yılda (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda
sözleşmeli personel (657 4/B) statüsünde çalışmamış olmaları gerekir.

Reklam

BAŞVURU VE İSTENİLEN BELGELER 

Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir.
1- Başvuru Dilekçesi
2 -Başvuru Formu
3- 1 adet fotoğraf
4- 2022 yılı KPSS sonuç belgesi
5 – Nüfus cüzdan fotokopisi
6 – Mezuniyet Belgesinin Karekodlu e-Devlet Çıktısı
7 – Askerlik durumunu gösterir belge.

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI 

Adaylar, başvurularını ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi takip eden 15’inci
günü saat 17.00’ye kadar şahsen veya posta yoluyla KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAT:2 MERKEZ/KARS adresine yapabileceklerdir.
Postadaki gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ 

Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasıyla yapılacak olup, KPSS puanlarının eşit olması
durumunda önce mezuniyet diploma notu yüksek olan, aynı olması halinde diploma tarihi
itibariyle mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi önce olan adaya
öncelik tanınır.
Kadro sayısının 1 (Bir) katı kadar yedek aday belirlenecek olup, asil adaylardan başvuru
olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan atama
yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar
ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı www.kafkas.edu.tr adresinden ilan edilecektir.
Atanmaya hak kazanan adaylar için ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Reklam

BİLGİ İÇİN
Kafkas Üniversitesi Santral : (0474) 225 11 50-56 (10 44), (10 45)

Advertisement. Scroll to continue reading.

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.    

Advertisement. Scroll to continue reading.

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

 

Reklam
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*