Reklam

2022 KPSS Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Personel Alımı

2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” aşağıda belirtilen pozisyonlara 13 sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

2022 KPSS Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Personel Alımı Faklı Meslek Dalında 13 Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacağını Duyuruldu. İlan Başvuru Tarihleri: 26.12.2022 – 09.01.2023 tarihleri arası (mesai saatleri içinde başvurular alınacaktır.

2022 KPSS Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

2022 KPSS Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Personel Alımı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Personel Alımı

Reklam

2022 KPSS Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Personel Alımı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Personel Alımı

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına
ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
5. Askerlik durumu itibarıyla;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6. 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
7. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları ilanın ilk başvuru tarihi itibarıyla taşıyor olmak,
8. Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanı, Ortaöğretim mezunları için
2022 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
10. İş tecrübeleri ve istenilen sertifikalar ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonra ve ilanın ilk başvuru tarihinden önce adayda bulunması gerekmektedir.
11. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar
hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler.” hükmüne uygun olması.
12. Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde
feshedilecektir.
13. Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilirler. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
14. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER 

İlan Başvuru Tarihleri: 26.12.2022 – 09.01.2023 tarihleri arası (mesai saatleri içinde başvurular alınacaktır.)
11 Teknisyen 1 Ön Lisans(KPSS P93)
▪ Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar Programcılığı ön lisans programından mezun olmak.
2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 60 ve üzeri puan almış olmak.
▪ Temel Ağ Teknolojileri Sertifikasına sahip olmak.
▪ Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
▪ Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir.
Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzanlamıştır. Evrak Tarih ve Sayısı: 21.12.2022-142044
Başvuru Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 17.01.2023
Başvuru Şekli: https://www.bilecik.edu.tr/ den ilan tarihi itibarıyla temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte başvurular şahsen veya noter vekaleti
yoluyla Üniversitemiz Yazı İşleri ve Belge Yönetimi Şube Müdürlüğüne yapılacak olup posta, e-posta vb. kanallardan yapılacak başvurular değerlendirilmeyecektir.
Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular değerlendirilmeyecek olup son başvuru tarihi mesai bitimine kadar (mesai bitimi 17.00) Üniversitemiz Yazı
İşleri ve Belge Yönetimi Şube Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. Son başvuru tarihi mesai bitiminden sonra getirilecek başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun
olmaması durumunda başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Ön Başvuruda İstenilen Belgeler 

1. Müracaat formu https://www.bilecik.edu.tr/ adresinden temin edilecektir. Müracaat formunda ilan numarası ve başvurulan unvan belirtilmek zorundadır.)
2. 2022 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
3. Mezuniyet Belgesi, (e-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi ön yüzü, (Net ve okunur olmalıdır.)
5. 08 ve 09 No.lu İlan için son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 3 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve sağlık
kuruluşlarından alınacak boy uzunluğunu gösterir onaylı belge.
6. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Sözleşmeli Personel Adayı Açık Rıza Metni” ve “Sözleşmeli Personel Adayı Aydınlatma
Metni”
7. SGK hizmet dökümü (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge)
8. Aranılan nitelikler kısmında istenilen belge ve sertifikalar
Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek,
kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI 

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olan sözleşme yapmaya hak
kazanan adayların isim listesi (asıl ve yedek olarak sıralamaya giren adaylar ilan edilecektir.) ile işe başlamaları için gerekli belgeler ve bu belgelerin teslim
edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibarıyla en geç 17.01.2023 tarihinde Üniversitemizin web sayfasında ilan edilecektir.
Değerlendirmeler, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2’nci maddesi uyarınca oluşturulan komisyon tarafından KPSS puan
sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan, bununda aynı olması halinde doğum tarihi
büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayların şartlarını taşımadığının tespit edilmesi halinde ilan edilen
yedek adaylardan (ilan edilen kadro sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecek olup) başarı sırasına göre çağrılarak atama yapılacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

 Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ. 

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR. 

 

Reklam
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*