Reklam

2022 KPSS B Gazi Üniversitesi Personel Alımı

2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 20 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

Reklam

2022 KPSS B Gazi Üniversitesi Personel Alımı Koruma ve
Güvenlik Görevlisi Tekniker (Elektrik Elektronik) Büro Personeli (Bilgisayar Ön lisans) Büro
Personeli (Muhasebe Ön lisans) Personeli (Tarih Lisans) Alımı Yapılacağı Duyuruldu .Başvuru işlemleri 07.12.2022 – 21.12.2022 tarihleri arasında yapılabilecektir. 

2022 KPSS B Gazi Üniversitesi Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

2022 KPSS B Gazi Üniversitesi Personel Alımı

2022 KPSS B Gazi Üniversitesi Personel Alımı

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
Genel Şartlar:
2022 KPSS B Gazi Üniversitesi Personel Alımı – 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
Özel Şartlar:
1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
2- Başvurulan pozisyon itibari ile gerekli 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması. (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak)
5- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen
sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına
engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
6- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu
şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe
kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
7- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen
adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

Reklam

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 

2022 KPSS B Gazi Üniversitesi Personel Alımı Adayların http://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak başvuru
yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini
tamamlaması gerekmektedir.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona
başvuru yapılamayacaktır.
Adayların öğrenim durumları, Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak
olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru
işlemi gerçekleşmeyecektir.
Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih
edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi
gerçekleşmeyecektir.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (9 adet erkek personel) pozisyonuna başvuran adayların
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları
taşıyor olması ve Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması gerekmektedir. Ayrıca Koruma ve Güvenlik Görevlisi
olarak görev yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak
Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını
gösterir belgenin (SGK dökümü ve çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak Kaşe ve Islak imzalı
onaylanmış hizmet belgesi/görev belgesi) taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını
gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmetdokumu adresinden alınan barkodlu belgenin indirilerek sisteme yüklenmesi gerekecektir.
Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Personel Daire Başkanlığı tarafından başvuru
evrakları on-line olarak ön kontrole tabi tutulacak ve eksik ve/veya yanlış belge yüklenmesi
durumunda başvuru reddedilecektir.
Başvurularım ekranından adayların başvurularının onaylanıp onaylanmadığını takip
etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından “Başvuru Kabul Edildi” ibaresi görülmeyen
hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Reddedilen başvuru sahipleri eksik evrakları
ilan süresi içinde tamamlamaları halinde tekrar başvuru yapabileceklerdir.
Başvuru işlemleri 07.12.2022 – 21.12.2022 tarihleri arasında yapılabilecektir. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI 

2022 KPSS B Gazi Üniversitesi Personel Alımı Başvuru sonunda, sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, 2022 KPSS (B) grubu puan
sıralaması esas alınarak belirlenecek olup herhangi bir yazılı ve/veya sözlü sınav uygulanmayacaktır.
Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması
halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
Sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile bu
belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (On) iş günü içerisinde
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında (www.personel.gazi.edu.tr) ilan
edilecektir.
Açık iş sayısını beş katı kadar yedek aday belirlenecektir.
İşe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmeyen veya aranan şartları taşımadığı
tespit edilen asıl kazananların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.
Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, söz
konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır.
Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem
yapılacaktır.
Atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edilecek olup idare tarafından kendilerine bir bedel
ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
İlana ilişkin bütün duyurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında
(www.personel.gazi.edu.tr) adresinden yapılacak olup ilgililere başka bir şekilde tebliğ yapılmayacaktır.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Soru ve Sorunlar İçin: [email protected]  

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

2022 KPSS B Gazi Üniversitesi Personel Alımı

Reklam

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   

Advertisement. Scroll to continue reading.

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar *** 

   WEB SİTEMİZDEKİ YENİ GÜNCEL 

İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*