Reklam

2022 KPSS AÇSHB 145 Personel Alımı

KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak sureti aşağıda belirtilen unvan ve sayıda 145 sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

2022 KPSS AÇSHB 145 Personel Alımı T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Faklı meslek dallarında 145 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Adaylar başvurularını 05/12/2022-16/12/2022 tarihleri arasında

 

2022 KPSS AÇSHB 145 Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir?   

2022 KPSS AÇSHB 145 Personel Alımı

I- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:
A) 2022 KPSS AÇSHB 145 Personel Alımı Genel Şartlar:
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), ve (7)
numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.
b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun
olmak (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim
düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları
kabul edilmeyecektir.).
c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya
hak kazanmamış olmak.
ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak.

d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev
yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde,
fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel
pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
(Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlar, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen
sözleşmeli bir unvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile eş veya
sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi
bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon
bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi
birine bağlı olarak yer değişikliği yapamayanlar bir yıllık bekleme süresine tabi değildir)
B) Özel Şartlar:
1-Mühendis (Elektrik- Elektronik) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak.
c) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

2-Mühendis (Harita-Jeodezi) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık Mühendisliği, Harita
Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak.
c) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

3-Mühendis (Makine) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği,
Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak.
c) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

Reklam

4-Mühendis (İnşaat) pozisyonuna atanabilmek için;
a) İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
b) Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak.
c) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

5-Şehir Plancısı pozisyonuna atanabilmek için;
a) Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak.
b) Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak.
c) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

6-Mimar pozisyonuna atanabilmek için;
a) Mimarlık lisans programından mezun olmak.
b) Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak.
c) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

Reklam

7-Mimar (Peyzaj Mimarı) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım, Kentsel Tasarım ve Peyzaj
Mimarisi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım lisans
programlarının birinden mezun olmak.
b) Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak.
c) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

8-Diyetisyen pozisyonuna atanabilmek için;
a) Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

9-Kütüphaneci pozisyonuna atanabilmek için;
a) Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik,
Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

10-Tekniker (Elektrik-Elektronik) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Elektrik veya Elektrik Teknolojisi, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik,
Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknikerliği
ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

11-Tekniker (Sıhhi Tesisat Teknikeri) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknikerliği Programı, Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat
Teknolojisi Programı, Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Programı, Yapı Donatım Teknolojisi,
Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi, Yapı İnşaat önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
b)2022 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

12-Teknisyen (İklimlendirme ve Soğutma Teknisyeni) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından
mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

13-Teknisyen (İnşaat-Yapı Teknisyeni) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanı ve Dalları veya Ahşap Teknolojisi
Alanı – Ahşap Yapı (Doğramacılık) Dalından mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

14-Teknisyen (Mobilya ve Dekorasyon Teknisyeni) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Ortaöğretim Kurumlarının Ahşap Teknolojisi Alanı ve Dalları veya Mobilya ve İç Mekan
Tasarımı Alanı ve Dallarından, Ahşap Teknolojisi Alanı – Ahşap Yapı (Doğramacılık)
alanlarından mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

15- Büro Personeli (Adalet) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı – Hukuk
Sekreterliği Dalından mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

16- Büro Personeli pozisyonuna atanabilmek için;
a) Ortaöğretim Kurumlarının Bilişim Teknolojileri Alanı ve Dallarının, Halkla İlişkiler ve
Organizasyon Hizmetleri Alanı, Muhasebe ve Finansman Alanı ve Dalları veya Büro
Yönetimi Alanı ve Dallarından mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

17- Büro Personeli (Büro yönetimi ve sekreterlik) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı,
Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

18-Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Ortaöğretim kurumlarının ulaştırma hizmetleri alanı ve dallarından mezun olmak
b) B sınıfı ehliyete sahip olmak.
c) Başvuru son günü itibarıyla 5 yıllık sürücü belgesine sahip olmak.
c) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
19-Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Ortaöğretim kurumlarının ulaştırma hizmetleri alanı ve dallarından mezun olmak.
b) D sınıfı ehliyete sahip olmak.
c) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

20-Destek Personeli (Yiyecek İçecek Hizmetleri) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Ortaöğretim Kurumlarının Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı ve Dallarının, Aile ve Tüketici
Hizmetleri Alanı – Beslenme ve Ev Yönetimi Dalının, Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı – Ev
Ekonomisi Dalının veya Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı – Turizm / Otelcilik ve
Turizm Dalının birinden mezun olmak. Ortaöğretim Kurumlarının Konaklama ve Seyahat
Hizmetleri Alanı ve Dallarından veya Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı – Turizm Endüstrisi
Servis Hizmetleri Dalından mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

21-Destek Personeli (Temizlik Personeli-Erkek) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b) Cinsiyeti erkek olmak.
c) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
22-Destek Personeli (Temizlik Personeli-Kadın) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b) Cinsiyeti kadın olmak.
c) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

23- Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b) Cinsiyeti erkek olmak.
c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik
Kartı’na (silahlı ibareli) sahip olmak.
d) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtilen
şartları taşımak.
e) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

24-Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın)pozisyonuna atanabilmek için;
a) Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b) Cinsiyeti kadın olmak.
c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik
Kartına (silahlı ibareli) sahip olmak.
d) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtilen
şartları taşımak.
e) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

Reklam

II- BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Başvuru Şekli ve Süresi: 

a) 2022 KPSS AÇSHB 145 Personel Alımı Adaylar başvurularını 05/12/2022-16/12/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Duyuruda
belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
b) Birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar sadece
bir (1) bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabilecekler.
c) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup,
atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu
bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

B- Başvuru İçin Gerekli Belgeler 

2022 KPSS AÇSHB 145 Personel Alımı Sözleşmeli personel alımı başvurularında adaylardan istenecek bilgi ve belgeler şunlardır:
a) Bir adet vesikalık fotoğraf, (Sistem kimlik belgesindeki fotoğrafı getirecektir. Fotoğrafı
bulunmayanlar ise başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz
tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek
nitelikte olması gerekmektedir.)
b) Adres bildirimi, sağlık durumları, adli sicil ve askerlik durumlarına ilişkin beyanları.
C- Başvuruların Değerlendirilmesi:
a) Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas
alınarak yapılacak olup, yerleştirme sonucunda ilan edilen pozisyon sayısı kadar yedek
aday belirlenecektir.
b) KPSS sınav puanları eşit olan adayların bulunması halinde, doğum tarihi önce olan aday,
bunda da eşitlik olması halinde mezuniyet tarihi önce olan aday üst sırada yer alacaktır.
c) Sınava ilişkin bilgileri Bakanlığın resmi internet sayfasında (www.aile.gov.tr
https://aile.gov.tr/pgm) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecek olup ayrıca yazılı tebligat
yapılmayacaktır.

III- YERLEŞTİRME VE ATAMA:
A-Yerleştirme:
a) Adaylar KPSS puan üstünlüğü esasına göre tercih ettiği pozisyonlara yerleştirilecektir.

B-Atama
a)  2022 KPSS AÇSHB 145 Personel Alımı Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgelere
ilişkin ayrıca duyuru yapılacaktır.
b) Adaylardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir
mazereti olmadığı halde evrak teslim etmeyen veya gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan
adayların atama işlemleri yapılmayacaktır.
c) Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan veya hakkından feragat eden
adayların ataması iptal edilecek olup, bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

IV- DİĞER HUSUSLAR:
a) 2022 KPSS AÇSHB 145 Personel Alımı Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler www.aile.gov.tr
ve/veya www.aile.gov.tr/pgm web adresleri ile kariyer kapısı üzerinden yayımlanacaktır. Sınav ile
ilgili yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir
tebligat yapılmayacaktır.
b) Adayların başvuru sırasında sisteme, aktif olarak kullandıkları telefon numarası ve e-posta
adresini kaydetmeleri ve belirli aralıklarla kontrol ederek duyuru ve bilgilendirmeler takip etmeleri
önem arz etmektedir.
İlan olunur.
2022 KPSS AÇSHB 145 Personel Alımı BİLGİ İÇİN:
https://www.aile.gov.tr/, https://aile.gov.tr/pgm
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü
Adres: Eskişehir Yolu Söğüt özü Mahallesi 2177 Sokak No: 10/A kat 4 Çankaya / ANKARA
Tel : (312) 705 52 69, (312) 705 52 15, (312) 705 53 78, (312) 705 52 39 ,

Advertisement. Scroll to continue reading.

2022 KPSS AÇSHB 145 Personel Alımı

Başvuru Kılavuzunu  İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*