Reklam

2021 2022 KPSS 25 Stajyer Kontrolör Alımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce 25 Stajyer Kontrolör Alımı Yapılacağı Açıklandı.

Reklam

2021 2022 KPSS 25 Stajyer Kontrolör Alımı Kültür ve Turizm Bakanlığı  25 Stajyer Kontrolör Alımı Yapılacağı Duyuruldu. Adaylar başvurularını 26/12/2022 günü saat 09.00’dan 16/01/2023 günü saat 18.00’e kadar

2021 2022 KPSS 25 Stajyer Kontrolör Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

2021 2022 KPSS 25 Stajyer Kontrolör Alımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce 30/01/2023 –
03/02/2023 tarihlerinde Ankara’da, Genel İdari Hizmetler Sınıfında boş bulunan 25 adet stajyer
kontrolör kadrosuna Sosyal Bilimler dalında (20 kişi) ve Mimarlık dalında (5 kişi) eğitim görmüş
adaylar arasından atama yapılmak üzere Stajyer Kontrolörlük Giriş Sınavı (Sözlü) yapılacaktır.
Sınava katılacaklarda aranacak nitelikler, başvuru şekli, sınavın değerlendirilmesi ve sınavla ilgili
diğer konulardaki açıklamalar aşağıdadır.

A) SINAVA KATILACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER 

1.  2021 2022 KPSS 25 Stajyer Kontrolör Alımı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinde yazılı niteliklere sahip olmak, (Erkek adaylar için sözlü sınavın başlangıç tarihi
itibarıyla askerlikle ilişiği olmamak).
2. 2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak
(01/01/1988 tarihinden sonra doğanlar).
3. En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi
ve İdari Bilimler Fakülteleri ve Fakültelerin Mimarlık bölümleri ile bunlara denkliği yetkili
makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun
olmak.
4. ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları
sonucunda;
a) “Sosyal Bilimler” dalında KPSSP8, KPSSP16 ve KPSSP21 puan türlerinden herhangi
birinden en az 70 puan almış olmak (Bu üç puan türünden alınan en yüksek puan üzerinden
sıralama yapılacaktır); Başvuruda bulunan adaylardan puan sıralamasına göre en yüksek puandan
başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 4 katı olan 80 aday sınava davet edilecektir. Ancak,
sınava katılmaya hak kazanan son adayın almış olduğu puanı alan müracaatta bulunmuş diğer
adaylar da sınava çağrılacaktır.
b) “Mimarlık” dalında KPSSP1, KPSSP2 ve KPSSP3 puan türlerinden herhangi birinden
en az 70 puan almış olmak (Bu üç puan türünden alınan en yüksek puan üzerinden sıralama
yapılacaktır); Başvuruda bulunan adaylardan puan sıralamasına göre en yüksek puandan
başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 4 katı olan 20 aday sınava davet edilecektir. Ancak,
sınava katılmaya hak kazanan son adayın almış olduğu puanı alan müracaatta bulunmuş diğer
adaylar da sınava çağrılacaktır.
5. Son başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavında (YDS/e-YDS) Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinden birinden en az (C)
seviyesinde not almış olmak veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Başkanlığı (ÖSYM) tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka
bir sınavdan eşdeğer düzeyde puanı aldığına dair belgeye sahip olmak.
6. Sağlık durumu itibarıyla iklim değişikliklerine ve her türlü yolculuk koşullarına
elverişli olmak, Kontrolörlük görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl sağlığı
veya vücut sağlığı ile engelli bulunmamak.
7. Yapılacak inceleme sonucunda sicili, tutumu ve davranışları yönünden Stajyer
Kontrolörlüğe engel bir durumu olmamak.
8. Daha önce giriş sınavına en fazla iki defa katılmış olmak.

B) BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER 

1. 2021 2022 KPSS 25 Stajyer Kontrolör Alımı Başvurular; e-Devlet şifresi ile yapılacaktır. Bu nedenle adayların www.turkiye.gov.tr
hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet
şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez
Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini
ibraz ederek temin edebileceklerdir.
2. Adaylar başvurularını 26/12/2022 günü saat 09.00’dan 16/01/2023 günü saat 18.00’e
kadar e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı/Kariyer Kapısı İşe Alım veya Kariyer
Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adreslerinden elektronik ortamda yapacaklardır.
Kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacak, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle, başvuruların
son güne bırakılmaması gerekmektedir.
3. e-Devlet üzerinden başvuru işlemleri başlatıldığında, kimlik, öğrenim, askerlik ve YDS
bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgileri eksik veya hatalı olan adaylar ilgili kurumlarla
iletişime geçerek, gerekli düzeltmeleri yaptırmak zorundadırlar.
4. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda
aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi ile
birlikte, denkliği gösterir belgeleri pdf ya da jpeg formatında başvuru esnasında e-Devlet üzerinde
ilgili alanlara yüklemeleri gerekmektedir.
5. Dil yeterliliği açısından YDS dışında denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir
belgeye sahip olan adayların söz konusu belgeyi pdf veya jpeg formatında e-Devlet üzerinde
Yabancı Dil Sınavı Beyan Bilgileriniz aşamasında yüklemeleri gerekmektedir.
6. Erkek adayların askerlik bilgileri Millî Savunma Bakanlığından otomatik olarak
gelmekte olup, bilgilerinde hata olan adayların askerlik şubeleri ile iletişime geçerek e-Devlet
üzerindeki bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.
7. Başvurusunun son aşamasına gelen ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların
“Yukarıdaki bilgilerimin doğruluğunu kabul ediyorum.” seçeneğini işaretleyerek “Başvur”
butonuna basmaları zorunludur. Aksi takdirde bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları
sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaklardır.
8. Başvuru tarihleri arasında bilgilerinde eksik veya hata olduğunu fark edip değişiklik
yapmak isteyen adayların “İptal Et” butonuna basarak başvurularını iptal etmeleri gerekmektedir.
Başvurusunu iptal eden adayın sistemdeki kayıtlı başvurusu silinmiş olacaktır. Adayların tekrar
“Yeni Başvuru” butonuna basarak açılan ekrandan başvurularını yenilemeleri gerekmektedir.
Başvurusunu yenileyen adayların bu işlemi 16/01/2023 tarihi saat 18:00’dan önce tamamlayarak
“Başvur” butonuna basmaları zorunludur. Aksi takdirde bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların
başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaklardır.
9. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından ve istenilen belgelerin modüle yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar
sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
10. Usulüne uygun veya zamanında yapılmayan başvurular ile eksik veya hatalı sınav
başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.
11. Bakanlık, sisteme yüklenen belgelerin asıllarını, başvuru ve sınavın her aşamasında
adaylardan isteyebilir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

C) ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ 

2021 2022 KPSS 25 Stajyer Kontrolör Alımı Adaylar sınav sürecine ait durum bilgilerini Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu
üzerinden takip edebileceklerdir. Ayrıca sınav sonuçları ile ilgili adaylara herhangi bir yazılı
bildirim yapılmayacaktır. Durum bilgisinin ve duyuruların takip edilmemesi nedeniyle
oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır. Sınav süreci ile ilgili gerek
duyulması halinde Kültür ve Turizm Bakanlığının resmi internet adresinin (www.ktb.gov.tr)
“Duyurular” kısmında adayları bilgilendirme amacı ile duyuru yapılabilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Ç) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1 2021 2022 KPSS 25 Stajyer Kontrolör Alımı . Başvuruda bulunan adaylardan puan sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak
üzere belirlenen boş kadro sayısının 4 katı aday (sosyal bilimler dalında 80, mimarlık dalında 20
aday) sözlü sınava davet edilecektir. Ancak, her iki dalda sınava katılmaya hak kazanan son
adayların almış olduğu puanı alan müracaatta bulunmuş diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
2. Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu sınava katılmaya hak kazanan
adayların listesi www.ktb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ek olarak, adaylar
değerlendirme sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden takip
edebilecektir. Ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
3. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, atanma şartlarını taşımayanlar ve/veya atanma
şartlarını kaybedenler ile başvuru aşamasında ilanda istenilen ilgili belgeler dışında farklı belgeler
yükleyenler ve Bakanlıkça istenilmesi durumunda ilanda aranılan şartlara ilişkin ilgili belgeyi
ibraz edemeyenler sınava alınmayacaktır. Bu hususların sonradan anlaşılması durumunda ise ilgili
adaylar giriş sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak,
ataması yapılmış olanların da atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, ayrıca 5237 sayılı
Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulacaktır.
4. Yapılacak değerlendirme sonucunda sözlü sınava davet edilecek adayların aşağıdaki
belgeleri sözlü sınav öncesinde teslim etmesi gerekmektedir:
a) Yabancı yüksek öğretim kurumlarından mezun olan adaylar ile ilanda belirtilen
fakültelere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış fakültelerden mezun olan adaylar için
diploma örneği ile denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,
b) YDS/e-YDS dışında yabancı dil yeterlik belgesi sunan adaylar için, söz konusu
belgenin aslı ya da onaylı örneği.

Reklam

D) SINAVIN ŞEKLİ VE YERİ
2021 2022 KPSS 25 Stajyer Kontrolör Alımı Giriş sınavı “Sözlü Sınav” şeklinde 30/01/2023 – 03/02/2023 tarihleri arasında, “Kültür
ve Turizm Bakanlığı, İsmet İnönü Bulvarı, No:32 Emek/ANKARA” adresinde tek aşamada
yapılacaktır. Adayların duyurulan sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde
hazır bulunmaları ve T.C. Kimlik Numarası bulunan onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik
kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini
yanlarında bulundurmaları, ayrıca yukarıda Ç4 bölümünde belirtilen belgeleri teslim etmeleri
gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adayların durumu tutanakla tespit edilecek
ve bu adaylar sınava alınmayacaktır. Bu durumdaki adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak
talebinde bulunamayacaklardır.

E) SINAV KONULARI
1. 2021 2022 KPSS 25 Stajyer Kontrolör Alımı  Sosyal Bilimler Eğitimi Görmüş Adaylar için:
a) Hukuk
– Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası
– Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri ve Kişiler Hukuku)
– Borçlar Hukuku (Genel Esaslar)
– Ticaret Hukuku (Ticari işletme, Şirketler Hukuku)
– İdare Hukuku (Genel Esaslar ve İdari Yargı)
b) İktisat
– Mikro İktisat
– Makro İktisat
c) Maliye
– Kamu Maliyesi
– Maliye Politikası
ç) Genel Kültür, Genel Yetenek
2. Mimarlık Dalında Eğitim Görmüş Adaylar İçin:
a) Mimarlık Bilgisi
b) Bina Bilgisi
c) Yapı Bilgisi
ç) İmar Hukuku
d) Genel Kültür, Genel Yetenek

F) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1. 2021 2022 KPSS 25 Stajyer Kontrolör Alımı  Sınavda adaylar, sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan), bir konuyu kavrayıp
özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan), liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve
tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan), özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
genel yetenek ve genel kültür (10 puan), bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan)
üzerinden değerlendirilecektir.
2. Yapılacak sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav komisyonu başkanı ve üyelerinin
100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.
3. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen sayıdan fazla ise en yüksek puan alan
adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atanmaya hak kazanan, sosyal bilimler dalında 20,
mimarlık dalında 5 “asil aday” ve sosyal bilimler dalında 10, mimarlık dalında 2 “yedek aday”
belirlenir.
4. Sınav puanları aynı olan adayların olması durumunda, Yabancı dil puanı en yüksek
olan adaya, bunların da eşit olması durumunda KPSS puanı en yüksek olan adaya öncelik
verilecektir. Sınavda değerlendirme tutanağı dışında sesli ve görüntülü herhangi bir kayıt sistemi
kullanılmayacaktır. Giriş sınavından en az 70 puan almış olmak, sınav sonuçlarına göre asil ve
yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir. Sınav
sonuçları, asil ve yedek adaylar ile ilgili bilgilendirmeler, Bakanlığımızca belirlenecek tarihte
www.ktb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir ve adaylar sonuç bilgilerini Kariyer KapısıKamu İşe Alım Platformu üzerinden de takip edebilecektir. Ayrıca kazanan adaylara yazılı
tebligat yapılacaktır.
5. Sınav sonuçları ilan tarihinden itibaren 6 ay geçerli olacaktır.

Reklam

G) STAJYER KONTROLÖRLÜĞE ATANMA  
2021 2022 KPSS 25 Stajyer Kontrolör Alımı Bakanlıkça ilan edilecek atanmaya hak kazanan aday listesinde yer alan adaylar, başarı
sırasıyla durumlarına uygun olan Stajyer Kontrolör kadrolarına atanırlar. Bakanlığımızca
belirlenecek tarihlerde atama evrakını teslim etmeyen adaylar atanma haklarından vazgeçmiş
sayılacaklardır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup, bu
adayların yerine başarı sırasına göre yedek adaylar alınacaktır.

H) DEĞİŞİKLİK YAPMA YETKİSİ
Bakanlık, gerekli görülmesi durumunda ilanda belirtilen başvuru ve sınav tarihlerinde
değişiklik yapabilir.
İlan olunur.  

2021 2022 KPSS 25 Stajyer Kontrolör Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.    

 

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*